Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2006/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 -2010 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 05/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 28 tháng 02 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2006-2010

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VIII đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2006 -2010 là 14,5%/năm. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát động phong trào thi đua với các nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các ngành, các cấp căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong giai đoạn 2006 -2010 phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, toàn đơn vị với sự phấn đấu, quyết tâm cao đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

2. Đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua của Tỉnh thông qua việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển doanh nghiệp, lấy mức tăng trưởng của Tỉnh làm mức tăng trưởng của doanh nghiệp để xây dựng hàng năm và phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã trong năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sau sẽ được Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét khen thưởng tương ứng với mức đóng góp của từng doanh nghiệp, hợp tác xã:

- Doanh số sản xuất kinh doanh năm 2006 đến năm 2010 có mức tăng trên mức tăng trưởng bình quân hàng năm của Tỉnh (14,5%) so với doanh số sản xuất kinh doanh năm 2005;

- Thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách trong năm;

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động trong đơn vị.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên trong 03 năm liền sẽ được Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Trung ương khen thưởng.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng kế hoạch và đăng ký tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh theo từng năm, từng giai đoạn; đồng thời xây dựng qui chế xét khen thưởng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh, đề nghị các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh hưởng ứng tích cực phong trào thi đua này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2006/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 -2010 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.687
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66