Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/1998/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Thị Hồng Cường
Ngày ban hành: 12/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/1998/CT-UB

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 1 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, DỊCH VỤ VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ, Chỉ thị 814-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Năm 1997 vừa qua, tình hình hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá ở tỉnh ta đã ngăn chặn, hạn chế được những mặt tiêu cực trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng, có sự tiến bộ đáng kể.

Song, hoạt động Karaoke vẫn còn nổi lên những vấn đề phức tạp, sinh hoạt không lành mạnh ở các phòng hát. Về hoạt động băng hình, thông tin quảng cáo... cũng còn những trường hợp vi phạm các quy định của Nghị định 87/CP, 88/CP của Chính phủ, chưa được giải quyết, xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Để lập lại trật tự các hoạt động trên, phục vụ sinh hoạt văn hoá, tinh thần cho nhân dân vui tươi, lành mạnh, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những việc sau:

1/ Sở Văn hoá thông tin chủ trì phối hợp cùng các ngành Công an, Chi cục Quản lý thị trường, Cục thuế tỉnh thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, đặc biệt là dịch vụ Karaoke để thực hiện nghiêm Nghị định 87/CP của Chính phủ và quy chế quản lý của UBND tỉnh. Trước mắt thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Văn hoá thông tin làm Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra trong phạm vi toàn tỉnh, tập trung các nơi trọng điểm (thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả, thị xã Uông Bí, huyện Hải Ninh).

2/ Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao cho các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả việc quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Kịp thời lập lại trật tự hoạt động dịch vụ Karaoke, các nhà hàng nếu chưa đủ tiêu chuẩn quy định, tạm đình chỉ hoạt động và cho thu hồi giấy phép, chỉ cấp trở lại khi kiểm tra đã đủ điều kiện quy định. Xử lý kiên quyết, kịp thời có thông báo cho các ngành chức năng, các địa phương biết những trường hợp vi phạm bị xử lý. Nếu để xẩy ra tiêu cực hoạt động trên, người phụ trách của đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Trong dịp tết không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng về lĩnh vực hoạt động văn hoá, tệ nạn xã hội, thực sự góp phần vào việc giữ vững an ninh, trật tự trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, để nhân dân được đón xuân Mậu Dần trong không khí vui tươi lành mạnh.

3/ Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cùng với Sở Văn hoá thông tin làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu các Nghị định của Chính phủ, quy chế quản lý hoạt động Karaoke của UBND tỉnh để nghiêm túc thực hiện.

4/ Kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra các hoạt động trên từ các ngành chức năng ở tỉnh tới các địa phương trong tỉnh để có đủ năng lực và phẩm chất thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn và cấp thẻ kiểm tra các hoạt động trên cho cán bộ các ngành chức năng thuộc địa phương quản lý, cán bộ kiểm tra ở địa phương nào chỉ được phép kiểm tra các hoạt động trên ngay ở địa phương mình (trừ các ngành chức năng ở tỉnh) và phải thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các ngành chức năng, UBND các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả để góp phần ổn định và lành mạnh đời sống tinh thần cho nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Th trực TU, HĐND tỉnh.
- Các đ/c Chủ tịch, PCT UBND tỉnh.
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- V0, V1, VX, TH, NC, VP/UB.
- Lưu: VX1, VP/UB

N-CT8 T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/1998/CT-UB ngày 12/01/1998 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!