Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 01/2012/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/CT-UBND

Bình Tân, ngày 27 tháng 6 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn số 247-CV/QU ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Quận ủy về thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Ủy ban nhân dân quận chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho lãnh đạo các Ban ngành quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, Ban Chỉ huy Quân sự quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH- BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định.

2. Ban Chỉ huy Quân sự quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Chỉ đạo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24 - quận Bình Tân); chủ động tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của UBND Thành phố, đảm bảo đúng thời gian quy định. Ủy ban nhân dân 10 phường chủ động kiện toàn Hội đồng chính sách đủ cơ cấu, năng lực, trách nhiệm để trực tiếp giúp cấp ủy và chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xét duyệt hồ sơ cho đối tượng theo quy định.

3. Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân quận, và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa chính trị, xã hội về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người có công; về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định; Ban Chỉ đạo 24 - quận Bình Tân tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng chính sách 10 phường và đội ngũ cán bộ chuyên môn trực tiếp xét duyệt hồ sơ chính sách cho đối tượng đảm bảo chặt chẽ, công bằng, chính xác, đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; chủ động phối hợp chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh xảy ra; tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng; làm tốt công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả để nhân rộng kinh nghiệm; đồng thời tìm ra những khâu yếu, mặt còn hạn chế để khắc phục; có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2012/CT-UBND thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.809

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97