Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 24/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 24/BC-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 24/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 1408/CT-TTG NGÀY 01/9/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị đến nay như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 1408/CT-TTG

1. Ngày 19 tháng 10 năm 2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 3933/LĐTBXH-BVCSTE gửi các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị.

2. Ngày 09/12/2009, tại Bắc Ninh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị đến các Bộ, ngành và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố (gắn với tổng kết, đánh giá và triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2009)

3. Tính đến ngày 31/12/2009 đã có 7 Bộ, ngành, đoàn thể (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Hội người cao tuổi, Đài tiếng nói Việt Nam) và 32 tỉnh, thành phố có văn bản triển khai, trong đó có 07 tỉnh ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh (Thanh Hóa, Bình Định, Long An, Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Thuận, Đắk Nông); 15 tỉnh có Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Bến Tre, Điện Biên, Long An, Sóc Trăng, Lào Cai, Tiền Giang, Hà Nam, Tây Ninh, Bình Dương). Tuy vậy vẫn còn 4 Bộ, chưa có kế hoạch triển khai Chỉ thị là: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.1. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nội dung Khoản 4, Điều 18 của Nghị định này đã quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định; hướng dẫn việc kiêm nhiệm một số chức danh để bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có cán bộ, công chức đảm nhiệm …”; “chức danh Văn hóa - Xã hội được bố trí 02 người để đảm bảo có công chức chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội”. Căn cứ quy định trên đây, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định việc giao cho công chức cấp xã phối hợp với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã, phường, thị trấn.

3.2. Bộ Tài chính tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2006 - 2010 và bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp của nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

3.3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 418/QĐ-BTP ngày 18/01/2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với các nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 1408/CT-TTg ; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phối hợp nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với việc tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với công tác khai sinh cho trẻ em; tăng cường hoạt động truyền thông, phòng ngừa tệ nạn tảo hôn, thường xuyên kiểm tra đối với việc kết hôn; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi…

3.4. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị với các hoạt động cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em với tổng kinh phí thực hiện năm 2010 khoảng 28 tỷ đồng.

3.5. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã xây dựng các chương trình có nội dung tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến trẻ em, các chương trình dành riêng cho trẻ em. Đặc biệt, trong tháng 9 và tháng 10, Đài Tiếng nói Việt Nam đã xây dựng và thực hiện nội dung tuyên truyền theo các chủ đề liên quan đến trẻ em được quan tâm nhiều nhất như: tạo điều kiện cho trẻ em đến trường; giáo dục nhân cách cho trẻ em; phòng chống buôn bán trẻ em; phòng chống bạo lực đối với trẻ em; chăm sóc trẻ em trong mùa dịch bệnh…

3.6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1799/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chỉ thị, nhiều nội dung hoạt động đã được triển khai thực hiện:

(i) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (thay thế Nghị định 36/2005/NĐ-CP), hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện, trình Chính phủ. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em (thay thế phần quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong Nghị định số 114/2006/NĐ-CP) đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 78/TTr-LĐTBXH ngày 25/12/2009;

(ii) Đang triển khai đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010;

(iii) Xây dựng Thông tư của Bộ quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục;

(iv) Trước thực trạng các vụ xâm hại trẻ em diễn ra liên tục trong thời gian gần đây, Bộ đã có 04 văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng liên quan làm tốt công tác quản lý đối tượng trẻ em, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em; các đơn vị chức năng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em nghiêm trọng. Do công tác chỉ đạo sát sao, công tác quản lý, phát hiện và giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em ở các địa phương đã có chuyển biến tích cực; nhiều địa phương đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc xâm hại, bạo lực, ngược đãi (giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng trẻ em làm nài ngựa tại trường đua Phú Thọ; kiểm tra và giải quyết dứt điểm tình hình sử dụng lao động trẻ em trái quy định ở một số cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh; xử lý và giải quyết kịp thời tình trạng nuôi dưỡng không đảm bảo điều kiện đối với trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm, Phú Thọ …);

(v) Phối hợp với các tổ chức Unicef, Cứu trợ trẻ em, Plan và Childfund triển khai thí điểm Hệ thống Bảo vệ trẻ em tại 120 xã thuộc 14 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hòa Bình Và Bắc Kạn giai đoạn 2009-2011. Tuy thời gian rất ngắn, hoạt động tại các mô hình thí điểm đã đi vào nề nếp: 100% số xã, phường đã kiện toàn được Ban điều hành, tổ thư ký giúp việc Ban điều hành các cấp, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và mạng lưới nhân viên công tác xã hội/cộng tác viên (trung bình mỗi xã 10 - 17 nhân viên); các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cũng đã được thực hiện. Đặc biệt, năm 2009 đã thành lập được 4 Trung tâm công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh tại An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ninh và 01 Trung tâm công tác xã hội huyện Phú Tân, An Giang.

II. KIẾN NGHỊ

Để thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ có văn bản đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương chủ động, tích cực hơn nữa trong việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các Bộ, ngành địa phương chưa có chương trình, kế hoạch, phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành, địa phương đã có chương trình, kế hoạch, cần chủ động đôn đốc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các vụ, đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, Cục BVCSTE.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 24/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162