Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 882/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 882/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 04/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 882/KH-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Triển khai thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm; đặt nhiệm vụ phòng chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị được ưu tiên thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đấu tranh trấn áp mạnh các băng, ổ nhóm tội phạm, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trong thanh, thiếu niên, các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về tham nhũng, tội xâm phạm về hoạt động tư pháp... Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

3. Đảm bảo ưu tiên việc huy động các nguồn lực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế - xã hội tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm, xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, biên bản phối hợp với các tỉnh giáp biên thuộc Lào, Campuchia trong công tác phòng, chống tội phạm.

II. MỤC TIÊU

1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

2. Kiềm chế, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 03 - 05% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; giảm từ 15% đến 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 05 - 07% tội phạm xâm hại trẻ em.

3. Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; hạn chế phát sinh đối lượng truy nã mới: bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh: 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, x lý: tăng từ 05 - 10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trong tổng số vụ việc được phát hiện: tăng từ 05 - 10% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ.

4. Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

5. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

6. Nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kim sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ cấp tỉnh đến huyện, xã nội dung Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 ca Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 05 và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với trường hợp để xảy ra tội phạm tăng hoặc phức tạp kéo dài. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

3. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Chú trọng phòng ngừa tội phạm, nhất là công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc. Tăng cường quản lý, giáo dục ci tạo các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, các đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Chủ động thực hiện các biện pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

4. Tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh những loại tội phạm nổi lên hiện nay, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xcác loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật: tập trung chuyn hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

5. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là các tỉnh giáp với hai nước Lào và Campuchia có chung đường biên giới với tỉnh Kon Tum; tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm.

6. Hoàn thiện tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm. Đầu tư kinh phí, phương tiện vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh:

- Thực hiện nhiệm vụ ca Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh (viết tắt là Ban Ch đạo tỉnh) điều phối, thống nhất thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong trường hợp cần thiết.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản liên tịch, chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm, các hình thức tuyên truyền với nội dung, hình thức hướng mạnh hơn về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân... thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong nhân dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm.

- Tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm, tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm ma túy, mua bán người, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm.

- Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bo an ninh, trật tự ở các địa bàn này.

4. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn góp phần phòng ngừa tội phạm, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại trên thị trường.

5. Sở Giao thông vận tải: Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tăng cường hiệu quả các hoạt động thanh tra giao thông gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thliên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp về đảm bo an ninh trật tự tại các khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, không để vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật ca các cơ quan thông tin đại chúng ở cấp tỉnh và cấp huyện; chỉ đạo tăng cường thời lượng phát sóng về công tác phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm. Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trên các báo, đài, trang thông tin điện tử.

- Phối hợp với cơ quan Công an, các ngành liên quan và cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng, gây ảnh hưởng, tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến học sinh, sinh viên, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn; những nơi dân trí còn thấp, mức độ tìm hiểu, tiếp cận các văn bản, chính sách, pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum: Nghiên cứu, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng chống, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh: rà soát và đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khắc phục triệt để các lỗ hổng, sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

10. Sở Y tế:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng các quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy, nhất là đối với người nghiện ma túy tổng hợp.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy (cai nghiện tại gia đình và cộng đồng); phối hợp phòng, chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an toàn thực phẩm.

11. Sở Tài chính:

- Cân đối, đề xuất UBND tỉnh phân bổ ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh quản lý, sử dụng điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm đúng quy định Luật ngân sách nhà nước và tình hình thực tiễn về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí hàng năm trên cơ sở đán được phê duyệt cho công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện, tình hình tội phạm từng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm ổn định, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc ở các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu qucác nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, vận động, nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, sdụng hóa chất độc hại trong trồng trọt, chất cấm trong chăn nuôi, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông.

15. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với các ngành liên quan, rà soát và tham mưu hoàn thiện các quy định về công tác phòng, chống tội phạm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đđáp ứng yêu cầu thực tế của nhiệm vụ.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi miền, mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa và những người có quá khứ lầm lỗi.

16. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành thành viên Giúp Ban Chđạo tỉnh hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm.

17. UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ việc thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quản lý.

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định tại kết luận số 05.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động về tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm, qun lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

19. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Tiếp tục thực hiện hiệu qucác Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời và nghiêm minh. Trong đó, tp trung vào công tác dự báo để đưa ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội giảm thiểu tối đa tác hại của tội phạm gây ra cho xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung trong Kế hoạch này; định kỳ (6 tháng và hàng năm) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) đtổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo BCông an, tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Ban Chỉ đạo 138/CP (để b/cáo);
- Thường trực Tỉnh
ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND
tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (để p/hợp);
- Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh (để p/hợp);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (để t/hiện);
- UBND các huyện, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT-NC
2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 882/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.641

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251