Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2578/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Số hiệu: 2578/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2578/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 1224/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu:

Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Bình Thuận trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh tội phạm có tổ chức, môi giới, chứa chấp hoạt động mại dâm. Giảm dần các tụ điểm mại dâm nơi công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ. Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm thích hợp cho người bán dâm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để họ không tái hoạt động mại dâm. Đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm hoàn lương, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

2. Chỉ tiêu:

- Phấn đấu trên 70% xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hình thức tuyên truyền và duy trì thường xuyên thông tin về công tác phòng, chống mại dâm.

- 10/10 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm; phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Duy trì mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” tại 09 xã, phường, thị trấn đã triển khai.

- Xử lý 100% các vụ, việc vi phạm liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Xây dựng chuyển hóa mới từ 01 đến 02 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và duy trì 81 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm:

- Tăng cường và nâng cao hiện quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chính sách của Đảng, nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm hiện nay nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại dâm. Nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phê phán những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng.

- Chú trọng tuyên truyền trực tiếp, vận dụng các hình thức văn hóa, văn nghệ truyền thống, áp dụng các phương tiện hiện đại nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tăng cường tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, khu nhà trọ của công dân, học sinh, sinh viên; nhóm di biến động, lao động ngoại tỉnh.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp từng đối tượng, địa bàn. Gắn với phong trào xây dựng gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống mại dâm:

2.1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống mại dâm

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có hành vi thiếu trách nhiệm bao che, dung túng, tham gia hoạt động tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội các cấp; phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành.

- Tăng cường cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm giữa các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, thông tin, báo cáo, chế độ giao ban, thường xuyên trao đổi, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người bán dâm trên địa bàn tỉnh để thống kê, quản lý số người bán dâm bị xử phạt hành chính. Tổ chức tiếp cận, giáo dục, tư vấn, xem xét nguyện vọng của người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống tránh tái vi phạm hoạt động mại dâm.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm

- Thường xuyên khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

- Tăng cường các hoạt động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm. Đẩy mạnh công tác điều tra, triệt xóa các tụ điểm mại dâm công cộng, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; tuần tra, kiểm soát tại các tụ điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại.

- Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Lực lượng kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội các cấp; xây dựng kế hoạch thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Tăng cường kiểm tra hành chính, theo dõi di biến động lao động ngoại tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều khách sạn, nhà trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có kế hoạch triệt xóa.

3. Duy trì mô hình phòng ngừa, giảm tác hại phòng, chống mại dâm:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm”. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm theo phân loại đánh giá sự chuyển hóa.

- Củng cố, kiện toàn Đội Công tác xã hội tình nguyện để nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người bán dâm và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở.

4. Xây dựng và duy trì xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nếp sống văn minh, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5. Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm:

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong đấu tranh phòng, chống mại dâm, xây dựng xã, phường, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm sử dụng trong dự toán chi thường xuyên năm 2017 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn và phối hợp triển khai kế hoạch lồng ghép các chương trình giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm; phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với Kế hoạch phòng, chống mại dâm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thu thập tình hình về người bán dâm và hướng dẫn thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên cập nhật thông tin về người bán dâm bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi bán dâm để đưa vào hệ thống quản lý chuyên ngành.

- Chỉ đạo lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng tham gia hoạt động phòng, chống mại dâm với phòng chống ma túy và mua bán người. Tăng cường tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện hoạt động mại dâm, tội phạm mua bán người qua biên giới vì mục đích mại dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách pháp luật, đạo đức lối sống, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc cho nhân dân; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển, đặc biệt khu vực cảng biển, các địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; phối hợp với lực lượng Công an trong nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, quản lý địa bàn, đối tượng, thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ; kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán người, triệt phá các tụ điểm mại dâm trên các địa bàn trọng điểm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm tại các đơn vị trực thuộc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các cuộc diễu hành, mít tinh phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, khu dân cư văn hóa... gắn với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống HlV/AIDS.

- Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy; quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa liên quan đến phòng, chống mại dâm; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ văn hóa. Chỉ đạo Lực lượng kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội các cấp thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên toàn tỉnh.

5. Sở Y tế:

Chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm hoàn lương tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao su trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên toàn tỉnh.

6. Sở Tư pháp:

Phối hợp các cấp chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chủ trương, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn pháp luật về phòng, chống mại dâm.

7. Sở Tài chính:

Hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2017 theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Pháp luật và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Đoàn kiểm tra liên ngành để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục phòng, chống mại dâm: chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức giảng dạy lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; giáo dục về phòng, chống ma túy và HIV/AIDS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức tổ chức chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo sự lôi cuốn, nâng cao hiệu quả giáo dục, góp phần xây dựng ý thức và kỹ năng sống lành mạnh trong học sinh.

- Phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và phòng, chống mại dâm cho học sinh, sinh viên; đồng thời, tăng cường công tác quản sinh, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào học đường.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận:

Hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm, đặc biệt là các tin bài về xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về phòng, chống mại dâm. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống mại dâm; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án về mại dâm. Xét xử nghiêm minh các đối tượng vi phạm để giáo dục, răn đe. Tăng cường xét xử án điểm, xét xử lưu động các vụ án về mại dâm trên địa bàn dân cư để tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2017; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện.

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2017.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư và các Câu lạc bộ của các Hội, đoàn thể ở địa phương duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Đối với 09 xã, phường, thị trấn đã triển khai mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” tiếp tục thực hiện việc duy trì mô hình.

+ Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm, bán dâm nghiện ma túy tại địa phương, giúp họ có thu nhập ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, không tái hoạt động mại dâm.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh:

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kết hợp phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp chính quyền trong phòng, chống mại dâm có hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2017.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Báo cáo định kỳ (Báo cáo quý gửi ngày 20 tháng cuối quý, Báo cáo năm gửi ngày 20 tháng 12 hàng năm) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục PCTNXH;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, NC, KGVX. Bùi Vy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2578/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155