Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 124/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử..., đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cơ quan thực thi pháp luật, cán bộ cơ quan nhà nước, quen biết qua mạng xã hội, lợi dụng quan hệ tình cảm, trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng, tin nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng, xin việc làm, xuất khẩu lao động, “chạy” dự án, vay vốn; kêu gọi đầu tư, tài trợ, đầu tư kinh doanh đa cấp, tiền ảo, thiết lập các trang mạng ngân hàng giả mạo để lấy dữ liệu thông tin khách hàng, đánh tráo hồ sơ, sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản, giả mạo chứng từ để chuyển tiền, rút tiền, vay tiền; lợi dụng hoạt động họ, hụi, biêu, phường... Quá trình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động, cư trú nhằm đối phó với công tác phòng ngừa, xử lý của cơ quan chức năng.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do: Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa sâu rộng, người dân chưa được tiếp cận kịp thời đầy đủ, chính xác thông tin, nhất là các thông tin về quy hoạch, chế độ, chính sách an sinh xã hội, đầu tư, sản xuất, kinh doanh... Một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức còn hạn chế, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quy định pháp luật về một số lĩnh vực chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn, chưa được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Công tác quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, không gian mạng, đất đai, công chứng... còn tồn tại sơ hở, thiếu sót; phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; cấp ủy, người đứng đầu một số sở, ban, ngành chưa quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo trên mạng xã hội, trong đó lực lượng Công an các cấp giữ vai trò nòng cốt, xung kích.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

3. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, tập trung lực lượng tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng...; tuyên truyền, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

3. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành liên quan để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động...

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công an tỉnh:

a) Với vai trò là cơ quan Thường trực, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

b) Chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trình UBND tỉnh phê duyệt để tập trung lực lượng, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm; tổ chức điều tra cơ bản nhằm phát hiện, lập hồ sơ quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có điều kiện, khả năng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có biểu hiện, dấu hiệu sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tài chính, bất động sản, chứng khoán biến tướng, sử dụng không gian mạng để kêu gọi đầu tư, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các tổ chức tín dụng cung cấp sản phẩm cho vay và các công ty cung cấp sản phẩm cho vay ngang hàng trên các nền tảng di động và qua không gian mạng dễ bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các đối tượng hoạt động mua, bán thông tin khách hàng qua không gian mạng nghi vấn thực hiện hoạt động lừa đảo; các cá nhân có biểu hiện bất minh về công việc, tự xưng có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao để hứa chạy việc, chạy dự án, kêu gọi hợp tác góp vốn kinh doanh chung, đáo hạn ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản... để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm.

c) Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động đề xuất UBND cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành liên quan thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh tài chính, bất động sản, chứng khoán và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.

d) Rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan để siết chặt quản lý.

đ) Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn tỉnh và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tập trung điều tra, khởi tố, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

e) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định.

g) Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc

a) Tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các quy định đối với việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, tiên tiến, bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, không đúng quy định pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động như cho vay, thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền,... Từ đó kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

b) Tích cực phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending), các hình thức thanh toán mới chưa có quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập.

b) Quán triệt công chứng viên, người thực hiện chứng thực, thừa phát lại tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

c) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc, Sở Tài chính, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc để chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin, phòng thông tin và truyền thông các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

b) Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên môi trường mạng quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải và xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng, không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người sử dụng.

c) Phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ mua hộ hàng hóa, giới thiệu, quảng cáo đăng tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, xuất bản phẩm, quảng cáo... tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng Công an các cấp kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, liên hợp tác xã, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và hộ kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như: công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử... để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

b) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 14, 15 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Tăng cường phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin với các cơ quan Nhà nước về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhất là đối với lực lượng Công an để phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6. Sở Tài chính

a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính.

b) Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Sở Công thương

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp với các sở, ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thường xuyên thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

b) Đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, khu công nghiệp giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

c) Chủ động phát hiện, cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý các lĩnh vực như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, các dự án đầu tư sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; các đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, nhất là các đề án, dự án có yếu tố nước ngoài; các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường; các hoạt động du lịch, quảng cáo...

10. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý các khu công nghiệp

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với đội ngũ giáo viên, sinh viên, học sinh, du học sinh, người lao động ở trong nước và nước ngoài; thông tin công khai, rộng rãi cho người dân về các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực như: Môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động... Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an để phòng ngừa, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

a) Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý và hướng dẫn các cơ quan tư pháp ở địa phương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

b) Tòa án nhân dân 02 cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây thiệt hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

a) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động để nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra; đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

b) Thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế tài xử lý và hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn khu dân cư; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

c) Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

b) Thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng... của Nhà nước, của tỉnh để nhân dân biết, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

c) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ, sơn xóa biển quảng cáo, tờ rơi về huy động vốn, du học, xuất khẩu lao động... làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, có dấu hiệu của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

d) Chỉ đạo các ban, ngành tham gia Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an các huyện, thành phố để kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm liên quan đến huy động vốn, du học, xuất khẩu lao động... và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về quảng cáo; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

đ) Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho Công an huyện, thành phố triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này các sở, ngành, UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể cho sát với ngành, địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Kế hoạch các ngành, địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/7/2020 để tổng hợp, theo dõi.

2. Định kỳ hằng năm (trước 15/12) các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

3. Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- VP Chính phủ; Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng NNVN Chi nhánh Vĩnh Phúc;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP; NCTH;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217