Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2006/HD-HĐĐX Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương Người ký: Trương Vĩnh Trọng
Ngày ban hành: 22/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ TRUNG ƯƠNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/HD-HĐĐX

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐẶC XÁ BỔ SUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 797/2006/QĐ-CTNNGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 797/2006/QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 01/HĐĐX ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương về thực hiện đặc xá nhân dịp quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2006), công tác đặc xá đợt 2 tháng 9 năm 2006 đã đạt được kết quả nhất định. Do việc triển khai đặc xá chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nên còn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn khác nhưng chưa được hưởng đặc xá, vì thân nhân họ chưa kịp nộp tiền thực hiện hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường dân sự, án phí dân sự hoặc chưa nộp đầy đủ tài liệu có liên quan khác để được xét đặc xá. Vì vậy, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương hướng dẫn thực hiện việc xét duyệt đặc xá bổ sung như sau:

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT ĐẶC XÁ BỔ SUNG

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá bổ sung thực hiện theo Quyết định số 797/2006/QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006, Hướng dẫn số 01/HĐĐX ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương và bổ sung như sau:

1. Đối với những người bị kết án phạt tù do phạm các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Chương XVI Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc các tội về chức vụ (Chương XXI Bộ luật hình sự năm 1999) nhưng không bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, không phải bồi thường thiệt hại về dân sự thì không được áp dụng như các trường hợp có tình tiết đặc biệt.

2. Thời gian đã chấp hành hình phạt tù để xét đặc xá bổ sung năm 2006 tính đến ngày 02 tháng 9 năm 2006.

3. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi đua chấp hành hình phạt tù thực hiện theo đúng điểm 2, Mục I, Phần B Hướng dẫn số 01/HĐĐX ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương và nếu đủ thời gian xếp loại thì phải có thêm kết quả thi đua chấp hành hình phạt tù từ quý III năm 2006 được xếp loại khá trở lên.

4. Phạm nhân, người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường dân sự, án phí dân sự, tiền truy thu… phải thực hiện xong mới được xem xét, đề nghị đặc xá.

5. Bổ sung thêm cụm từ "đã được giảm xuống 20 năm" vào điểm 3, Mục I, phần B, trang 3 dòng thứ 5, Hướng dẫn số 01/HĐĐX ngày 17 tháng 7 năm 2006 và diễn đạt như sau: "… thời gian đã chấp hành hình phạt tù ít nhất là 1/3 (một phần ba) thời hạn đối với hình phạt tù có thời hạn; 12 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 năm…".

II. HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT ĐẶC XÁ

1. Hồ sơ và trình tự, thủ tục xét đặc xá bổ sung thực hiện như Hướng dẫn 01/HĐĐX ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương. Riêng người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì hồ sơ đề nghị đặc xá bổ sung phải có thêm bản sao bản án.

2. Việc lập hồ sơ, kiểm tra thẩm định và xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá bổ sung thực hiện như sau:

    a) Từ ngày 25 tháng 9 năm 2006 đến ngày 05 tháng 10 năm 2006, các trại giam, trại tạm giam và Hội đồng Tư vấn đặc xá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ đạo công tác đặc xá Bộ Quốc phòng lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá bổ sung cho phạm nhân, người đang được hoãn hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

    b) Sau khi hoàn thành việc lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá tại Hội đồng Tư vấn đặc xá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng xét đề nghị đặc xá các trại gaim, Ban Chỉ đạo công tác đặc xá Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Hội đồng, Ban Chỉ đạo nói trên trực tiếp đưa danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá (đem theo cả hồ sơ phạm nhân, hồ sơ của người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù) đến địa điểm làm việc của Tổ chuyên viên liên ngành để kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xét đặc xá.

        - Các đơn vị, địa phương từ Hà Tĩnh trở ra mang hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá đến Cục V26 Bộ Công an đóng tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để kiểm tra, thẩm định.

        - Các đơn vị, địa phương từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định và Gia Lai mang hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá đến Công an thành phố Đà Nẵng đóng tại số 78 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để kiểm tra, thẩm định.

        - Các đơn vị, địa phương từ Phú Yên, Đắk Lắk trở vào mang hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá đến Bộ phận Thường trực của Cục V26 Bộ Công an đóng tại 258, đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, thẩm định.

    c) Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương giao cho Bộ Công an, cơ quan Thường trực của Hội đồng thành lập 03 tổ chuyên viên liên ngành tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá bổ sung của các địa phương, các trại giam, trại tạm giam.

        - Thời gian các tổ chuyên viên liên ngành kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá của các đơn vị, địa phương bắt đầu từ ngày 05 tháng 10 năm 2006 và kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2006.

        - Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2006, cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương tổng hợp hồ sơ, danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương nghiên cứu, thẩm định.

        - Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2006, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Hội đồng để tổ chức họp xét duyệt danh sách đề nghị đặc xá. Dự kiến họp Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương vào ngày 24 hoặc 25 tháng 10 năm 2006.

        - Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2006, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương hoàn chỉnh tờ trình, danh sách những người được đề nghị đặc xá bổ sung đã được Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương duyệt để trình Chủ tịch nước.

        - Ngay sau khi có quyết định đặc xá bổ sung của Chủ tịch nước, các trại giam, trại tạm giam tổ chức tha tù trước thời hạn cho những người được đặc xá (dự kiến tổ chức vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2006). Không tổ chức họp báo công bố quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Hướng dẫn số 01/HĐĐX ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương và Hướng dẫn này, các Bộ, Ban, ngành có liên quan đến công tác đặc xá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

    a) Các đơn vị, địa phương cần làm tốt việc vận động phạm nhân, thân nhân phạm nhân và những người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thực hiện đầy đủ hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường dân sự, nộp án phí dân sự, tiền truy thu để có đủ điều kiện được xét đặc xá bổ sung.

    b) Đối với những người đã có đủ điều kiện để được miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí thì các cơ quan chức năng phải khẩn trương làm thủ tục xét, quyết định để họ có đủ điều kiện được hưởng đặc xá bổ sung.

    c) Tất cả các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá bổ sung phải được lập hồ sơ xem xét đề nghị đặc xá theo đúng trình tự, thủ tục không để sót lọt những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà không được xét đề nghị đặc xá. Nếu cá nhân, đơn vị nào để xảy ra sai sót, tiêu cực trong quá trình xét đề nghị đặc xá thì cá nhân và Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

2. Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân phạm nhân hoặc những người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù nộp các khoản tiền án phí dân sự, hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường dân sự, tiền truy thu, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện không gây phiền hà cho nhân dân.

3. Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng để bảo đảm cho công tác đặc xá bổ sung năm 2006 theo dự toán đã được Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương (qua cơ quan Thường trực là Bộ Công an) để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chủ tịch nước (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, Văn hóa – Thông tin, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBQP&AN của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
    Website Chính phủ,
    Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
    Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, QHQT, TTBC, V.II, V.IV
- Lưu: Văn thư, NC.

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Trương Vĩnh Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn số 03/2006/HD-HĐ về việc thực hiện đặc xá bổ sung do Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương ban hành theo Quyết định số 797/2006/QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 ngày 22/09/2006 của Chủ tịch nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.311

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!