Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Số hiệu: 09/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Quận Tân Bình Người ký: Thái Thị Dư
Ngày ban hành: 24/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Tân Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/9/2001 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung thực hiện chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 04-CT/QU ngày 27/5/2002 của Ban Thường vụ Quận Ủy về tập trung thực hiện chương trình 3 giảm đến nay quận Tân Bình đã tạo được sự chuyển biến tích cực; đạt được nhiều kết quả tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chuyển hóa cơ bản các địa bàn phức tạp về tội phạm, ma túy, mại dâm; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Trong 6 tháng đầu năm 2007 số vụ phạm pháp hình sự giảm 15%, tỷ lệ phá án đạt cao trên 60%. Tuy nhiên tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp như số vụ cướp tài sản tăng 55%, cưỡng đoạt tài sản tăng 200%; số vụ cướp giật cao, tăng 2,3%; đã gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. Nguyên nhân của tình hình trên là do các ngành, các cấp chưa tập trung chỉ đạo, thiếu kiểm tra thường xuyên trong công tác phòng, chống tội phạm; một số đơn vị còn chủ quan, giao khoán công tác này cho lực lượng Công an; chưa có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của các đơn vị; công tác quản lý Nhà nước ở địa bàn dân cư chưa tập trung; các ngành chức năng, nhất là lực lượng Công an chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo; công tác nắm tình hình chưa tốt, còn sơ hở trong việc quản lý địa bàn, đối tượng; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm chưa sâu; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi còn mang tính hình thức...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên; đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/7/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số 02-CT/QU ngày 01/8/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận; y ban nhân dân quận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường tập trung thực hiện các biện pháp sau:

1. Phòng Tư pháp:

Phòng Tư Pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận chủ trì phối hợp Công an quận và Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong quận; tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đáp ứng yêu cầu công tác.

2. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao và Trung Tâm Văn hóa thể thao:

- Phối hợp Công an quận, các ban ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền vận động về phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm trên địa bàn quận bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể và thiết thực; chú trọng đi sâu vào các khu dân cư lao động nghèo, dân nhập cư và các đối tượng cụ thể để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác và truy bắt tội phạm bằng các loại hình phù hợp.

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội quận và Đoàn kiểm tra liên ngành 814, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, dịch vụ văn hóa. Đối với các ngành nghề kinh doanh “nhạy cảm” có biểu hiện hoạt động mại dâm, sử dụng “thuốc lắc”... thì xử lý kiên quyết theo các quy định của pháp luật.

3. Phòng Giáo dục:

- Có kế hoạch tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác cho học sinh ở tất cả các cấp học, tập trung giáo dục ngăn ngừa đối với những học sinh có hạnh kiểm trung bình hoặc kém, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

- Phối hợp với Quận đoàn tập trung triển khai công tác phòng ngừa tội phạm và bài trừ văn hóa phẩm độc hại trong trường học. Phối hợp với chính quyền địa phương làm trong sạch môi trường chung quanh trường học không để ma túy, văn hóa phẩm độc hại xâm nhập vào học đường.

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh xã hội tổ chức dạy văn hóa, phổ cập tiểu học, trung học cho người sau cai nghin hồi gia và các đối tượng mại dâm tại các trường, trung tâm về.

4. Công an quận:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 qun và Ban chđạo 138 cấp phường. Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và 5 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Thành ủy và Chỉ thị 02-CT/QU của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận nhm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm.

- Tổ chức tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm có tổ chức, các băng nhóm không để hình thành các tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng ngừa và liên tục tấn công, trấn áp mạnh để kéo giảm tội phạm, đặc biệt là 6 loại tội phạm: cướp của, giết người; cướp giật trên đường phố; trộm cắp tài sản công dân; số đối tượng bảo kê, đâm chém thuê, đòi nợ theo kiểu xã hội đen; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, tổ chức sử dụng ma túy; tổ chức mại dâm. Phấn đấu kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2006 và tỷ lệ khám phá án đạt trên 60%, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, thực hiện theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ quận.

- Chủ động phối hợp các ban ngành đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự quận, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thực hiện các kế hoạch chuyển hóa sạch, xóa trắng các địa bàn trọng điểm, tụ điểm còn phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội đã được xác định; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Công an các quận trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn giáp ranh. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã, để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

- Thực hiện nội dung công văn số 721/UBND-NC ngày 12/7/2007 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường quản lý vũ khí, chất nổ, vật liệu nổ và công văn số 722/UBND-NC ngày 12/7/2007 của Ủy ban nhân dân quận về phòng chống tội phạm cướp có súng, cướp các tiệm vàng. Tập trung đánh giá, phân tích cụ thể những yếu kém trong việc nắm tình hình, quản lý đối tượng... nâng cao trách nhiệm, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả; củng cố kiện toàn cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an 15 phường, hình thành Tổ chống cướp trên đường phố của Công an quận sau khi có chỉ đạo hướng dẫn của Công an thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Công an các quận, huyện, các đơn vị và địa phương khác có liên quan nm chắc tình hình, thông tin về hoạt động của các loại tội phạm nhằm chủ động phòng ngừa và hiệp đồng phá án có hiệu quả đối với hoạt động của các loại tội phạm.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Cư trú và các văn bản pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác nắm, quản lý và kiểm tra hộ khẩu các khu đông dân nhập cư; kiểm tra hành chính các khu vực, địa bàn, tụ điểm phức tạp; các địa bàn có nhiều điểm kinh doanh “nhạy cm”... để phục vụ cho công tác phòng ngừa và tấn công các loại tội phạm. Tăng cường công tác lập hồ sơ xử lý hành chính khác theo Nghị định 163, 76, 135, 142/CP.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Kế hoạch 24 của Giám đốc Công an thành phố; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 38/CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Công an thành phố về “Bảo vệ dân phố”; xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng và phát động sâu rộng phong trào quần chúng đuổi bắt, tố giác tội phạm.

5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội:

- Vận động đối tượng nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện; thực hiện các chương trình dạy nghề, hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện, người hồi gia, gái mại dâm hoàn lương và người được tha tù hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục tập trung thực hiện đề án “tổ chức quản lý, giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”.

- Phối hợp Công an quận, Phòng Văn hóa Thông tin-Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-B.LĐ-TBXH-B.VHTT-B.CA-UB.MTTQVN ngày 17/11/2005 về xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, Kế hoạch thực hiệnĐề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới trên địa bàn quận” và tham gia công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội theo chức năng.

6. Trung tâm Y tế dự phòng:

Phối hợp Phòng Lao động-Thương binh xã hội triển khai thực hiện tốt đề án sau cai nghiện. Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe và tư vấn, điều trị cai nghiện cho người mới nghiện ma túy tại cộng đồng.

7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân quận:

Phối hợp Công an quận tổ chức xét xử kịp thời, đúng pháp luật và tổ chức xét xử lưu động các vụ án hình sự, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội điển hình đủ sức răn đe đối tượng và góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu 3 giảm.

8. Ủy ban nhân dân 15 phường - Ban chỉ đạo 138 của 15 phường:

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 phường; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/7/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 02-CT/QU ngày 01/8/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận. Đồng thời tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và 5 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy. Trên cơ sở tổng kết đánh giá đúng tình hình những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Từ đó đề ra Chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, kiểm tra thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc phòng ngừa, đấu tranh triệt phá và kéo giảm tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm cướp tài sản và cướp giật trên đường phố.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Phường đội, Dân quân tự vệ, Dân phòng phối hợp nắm chắc tình hình, đề cao trách nhiệm, có kế hoạch đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, quản lý chặt đối tượng; rà soát, thu thập thông tin về tội phạm để phổ biến phát động nhân dân tố giác tội phạm, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, phòng vệ, tự vệ phù hợp, để đảm bảo tốt an ninh, trật tự ở từng khu ph, tổ dân phố và hộ gia đình, chú ý khép kín địa bàn, nhất là ở khu vực giáp ranh, không để sơ hở cho bọn tội phạm hoạt động.

- Đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản hiện có (Tổ dân ph, nhóm họp tự quản ...), rút kinh nghiệm xây dựng các loại hình tự quản về an ninh trật tự mang tính khả thi, thiết thực, ngăn ngừa và phát hiện được các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Chỉ đạo các ngành, các đoàn thể thường xuyên phổ biến thông tin về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự đến tận Đảng viên, Cán bộ công chức, đoàn viên hội viên và người dân; nâng cao chất lượng bản tin hàng tháng, nhất là thông tin về an ninh trật tự, tổ chức phát hành đến từng hộ dân, nhằm nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm của từng người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm, tạo thành sức mạnh tổng hợp tn công tội phạm trên địa bàn.

- Tổ chức các đợt phát động toàn dân tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

* Tổ chức thực hin:

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đơn vị xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện, có phân công trách nhiệm cụ thể; đồng thời chấp hành nghiêm chế độ báo cáo. Các cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân 15 phường cần tăng cường các biện pháp phối hợp liên ngành, liên phường trong tổ chức thực hiện. Các thành viên Ban chỉ đo 138 quận có trách nhiệm thường xuyên liên hệ, kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chng tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác tại các địa bàn được phân công phụ trách.

- Công an quận - Thường trực Ban chỉ đạo 138 quận chủ động xây dựng kế hoạch tấn công tội phạm trong các đợt cao điểm từ nay đến cuối năm, triển khai tổ chức thực hiện. Kết thúc từng đợt cao điểm có tổ chức sơ kết kiểm đim, rút kinh nghiệm, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

- Chỉ thị này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký. Thành viên Ban chỉ đạo 138 quận, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ban chỉ đạo 138 quận (Công an quận - Đội Tham mưu tổng hợp) vào ngày 03 tháng sau để tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy thành phố và Ủy ban nhân dân quận.

- Công an quận - Thường trực Ban chỉ đạo 138 quận và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận giúp Ủy ban nhân dân quận theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.


Nơi nhận:
- TT.BCĐ.138/TP
- PV 11/CATP
- TTQU-TTHĐND-TTUB (4 đ/c)

- TT.UBMTTQ quận
- Các thành viên BCĐ 138/Q
- UBND-BCĐ 138 và CA 15.P
- VPQU-VPUB(C, P)
- Đội TMTH/CA
.Q
- TH (NC)
- Lưu
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH / TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138
Thái Thị Dư

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2007/CT-UBND ngày 24/09/2007 thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28.591

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!