Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-BCN năm 2007 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 04/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 08/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/CT-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Từ khi Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Công nghiệp, giai đoạn 2006 – 2010; quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Công nghiệp, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng. Nhìn chung, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm triển khai việc xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thật sự tích cực triển khai thực hiện công tác này.

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Ủy ban pháp luật Quốc hội tại văn bản số 2010/UBPL11 ngày 08/01/2007; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 321/VPCP-VI ngày 17/01/2007 và Công điện số 121/CĐ-TTCP ngày 19/01/2007 của Thanh tra Chính phủ về quán triệt thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ thị:

1) Thủ trưởng các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Bộ phải chủ động xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tổ chức thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình. Quán triệt và tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu, nhiệm vụ sau:

- Đề cao và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; đồng thời gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác quản lý các mặt hoạt động của đơn vị;

- Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến CBCNV để mọi người nắm vững Luật phòng, chống tham nhũng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc;

- Tiến hành công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nhất là việc minh bạch về tài sản, thu nhập và phân phối lợi ích…;

- Ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi đơn vị mình quản lý nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

2). Giao Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Phối hợp với Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Công nghiệpViệt Nam tăng cường kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp trong việc triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng.

Bộ Công nghiệp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nghiêm túc thực hiện những nội dung nêu trên và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Tập đoàn kinh tế,
TCT 90, 91 thuộc Bộ CN;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- ĐW khối CN Hà Nội & Tp.HCM (Để phối hợp);
- Công đoàn CN Việt Nam (Để phối hợp);
- Ban chỉ đạo TW về phòng, chống TN (Để b/c);
- VP Chính phủ, Thanh tra CP (Để b/c);
- Lưu VP, TTB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
 
 
 
 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-BCN năm 2007 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81