Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 288-TTg/TT-1975 quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 288-TTg/TT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành: 22/08/1975 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 288-TTg/TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1975

 

THÔNG TƯ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ288-TTg/TT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1975 QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TIỀN VỐN CỦA NGƯỜI TIỂU CHỦ HỢP DOANH VỚI NHÀ NƯỚC VÀ TIỀN VỐN CỦA NGƯỜI DƯỢC SỸ ĐƯỢC GỬI VÀO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Trong thời gian cải tạo xã hội chủ nghĩa có một số tiểu chủ đã góp vốn hợp doanh với Nhà nước và một số Dược sĩ tư, có Cửa hàng bào chế thuốc gửi vốn vào Ngân hàng Nhà nước.

Đối với số vốn đó. Nay quy định chính sách như sau:

1. Đối với vốn của người tiểu chủ hợp doanh với Nhà nước:

Số vốn mà người tiểu chủ đưa vào hợp doanh với Nhà nước là tài sản thuộc quyền sở hữu, họ góp vào sản xuất kinh doanh đã được hưởng tiền lãi cố định hàng năm. Tỷ suất lãi nay quy định đồng loạt là 3,6 o/oo (Ba phẩy sáu phần nghìn một năm) tiền vốn hợp doanh và thi hành kể từ ngày ban hành Thông tư này, không đặt vấn đề tính lãi các khoản lãi đã tính trước đây.

Khi gặp hoàn cảnh khó khăn về đời sống hoặc khi đã nghỉ việc, người tiểu chủ cần rút một phần hoặc tất cả số vốn đã góp, thì Cơ quan chủ quản sẽ trả lại vốn cố định và luân chuyển cho người tiểu chủ.

Việc rút tiền ra phải theo đúng những quy định của Nhà nước.

2. Đối với vốn của người Dược sĩ tư gửi vào Ngân hàng Nhà nước (cũng vậy):

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Cơ quan Chủ quản và Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành.

 

Nguyễn Duy Trinh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 288-TTg/TT-1975 quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.892
DMCA.com Protection Status