Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 06/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 27/2000/TT-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 80/1999/TT-BTC NGÀY 29/6/1999 VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN QUÝ HIẾM VÀ CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC NHẬN GỬI VÀ BẢO QUẢN

Thực hiện Thông tư số 115/1999/TT-BTC ngày 24/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân;

Tiếp theo Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản công trái XDTQ của các tổ chức được phép kinh doanh công trái như sau:

1/ Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản công trái XDTQ của các tổ chức được phép kinh doanh công trái mua lại của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư số 115/1999/TT-BTC ngày 24/9/1999 của Bộ Tài chính và thu phí bảo quản bằng 0,04% (bốn phần vạn) mệnh giá ghi trên phiếu công trái gửi bảo quản/1 tháng. Mức thu tối đa cho 01 lần gửi là 400.000đ/1 tháng.

Hình thức nhận bảo quản, trình tự giao nhận và trách nhiệm của các bên trong việc giao nhận bảo quản đối với số công trái này được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 của Bộ Tài chính và hướng dẫn cụ thể của Kho bạc Nhà nước TW.

2/ Đối với số công trái của các đối tượng mua trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước trong đợt phát hành năm 1999 nếu có nhu cầu gửi tại Kho bạc Nhà nước vẫn được Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản miễn phí theo đúng quy định tại điểm 2.3 mục III Thông tư số 56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 của Bộ Tài chính.

3/ Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Thủ trưởng các tổ chức được phép kinh doanh công trái XDTQ có công trái gửi Kho bạc Nhà nước bảo quản; Thủ trưởng các cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ Tài chính để thống nhất giải quyết.

 

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 27/2000/TT-BTC

Hanoi, April 6, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE SUPPLEMENTS TO CIRCULAR No. 80/1999/TT-BTC OF JUNE 29, 1999 ON THE MANAGEMENT OF PRECIOUS AND RARE ASSETS AND VALUABLE CERTIFICATES DEPOSITED AND PRESERVED AT THE STATE TREASURIES

In furtherance of Circular No. 115/1999/TT-BTC of September 24, 1999 of the Ministry of Finance guiding the Government bonds purchase and sale between eligible organizations licensed for bond trading and organizations as well as individuals;

Following Circular No. 80/1999/TT-BTC of June 29, 1999 guiding the management of precious and rare assets and valuable certificates deposited and preserved at the State Treasuries, the Ministry of Finance hereby provides additional guidance on the State Treasuries reception and preservation of national construction bonds of organizations licensed for bond trading as follows:

1. The State Treasuries shall undertake the preservation of national construction bonds of organizations licensed for bond trading, which have been purchased from organizations and individuals as prescribed in Circular No. 115/1999/TT-BTC of September 24, 1999 of the Ministry of Finance and collect the preservation charge at the monthly rate equal to 0.04% of the par values inscribed on the bonds. The maximum collection level for one deposit shall be 400,000 VND/1 month.

The forms of undertaking the preservation, delivery and reception order and responsibilities of the parties in the delivery, reception and preservation of such bonds shall comply with the provisions of Circular No. 80/1999/TT-BTC of June 29, 1999 of the Ministry of Finance and detailed guidance of the Central State Treasury.

2. For the bonds directly bought by different subjects at the State Treasuries during the 1999 issuance drive, if they need to be deposited at the State Treasuries, they shall be entitled to free of charge preservation provided by the State Treasuries in strict accordance with the provisions at Point 2.3, Section III, Circular No. 56/1999/TT-BTC of May 12, 1999 of the Ministry of Finance.

3. This Circular takes effect 15 days after its signing. The heads of organizations licensed for national construction bond trading which have bonds deposited and preserved at the State Treasuries, the heads of financial bodies and State Treasuries at various levels shall have to implement this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE-MINISTER
Vu Van Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 27/2000/TT-BTC ngày 06/04/2000 hướng dẫn bổ sung Thông tư 80/1999/TT-BTC về việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38