Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Số hiệu: 25/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 02/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Từ đầu 2014: Miễn phí đổi tiền bị hư hỏng

Từ 20/01/2014 Ngân hàng Nhà nước sẽ không thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (TCLT) thay vì mất 4% tổng số tiền đổi như trước đây.

Theo Thông tư 25/2013/TT-NHNN, tiền không đủ TCLT (tiền cotton, polymer và tiền kim loại) được thu đổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tiền do NHNN phát hành, đang lưu hành hợp pháp;
- Tiền hư hỏng không phải do hủy hoại;
- Tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải ≥ 60% diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì tối thiểu bằng 90% diện tích tiền cùng loại…

Riêng tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại…

Khách hàng có nhu cầu đổi tiền tại các đơn vị thu đổi, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Trường hợp tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền.

Thông tư này thay thế Quyết định 24/2008/QĐ-NHNN.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU, ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; thu, đổi, tuyển chọn, đóng gói, giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh), Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Cục Phát hành và Kho quỹ.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị thu đổi).

3. Các tổ chức, cá nhân giao dịch tiền mặt hoặc có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với Ngân hàng Nhà nước và đơn vị thu đổi (sau đây gọi chung là khách hàng).

Điều 3. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng hay biến dạng theo quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định tại Thông tư này.

2. Ngân hàng Nhà nước công bố mẫu tiêu biểu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông làm cơ sở cho việc thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, TUYỂN CHỌN, THU, ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Điều 4. Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan):

a) Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số; nhàu, nát, nhòe, bẩn, cũ; rách rời hay liền mảnh được can dán lại nhưng còn nguyên tờ tiền;

b) Tiền kim loại bị mòn, han gỉ, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn, chữ, số và lớp mạ trên đồng tiền.

2. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản (nhóm nguyên nhân chủ quan):

a) Tiền giấy bị thủng lỗ, rách mất một phần; tiền được can dán; cháy hoặc biến dạng do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao; giấy in, màu sắc, đặc điểm kỹ thuật bảo an của đồng tiền bị biến đổi do tác động của hóa chất (như chất tẩy rửa, axít, chất ăn mòn...); viết, vẽ, tẩy xóa; đồng tiền bị mục hoặc biến dạng bởi các lý do khác nhưng không do hành vi hủy hoại;

b) Tiền kim loại bị cong, vênh, thay đổi định dạng, hình ảnh thiết kế do tác động của ngoại lực hoặc nhiệt độ cao; bị ăn mòn do tiếp xúc với hóa chất.

3. Tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất như giấy in bị gấp nếp làm mất hình ảnh hoặc mất màu in, lấm bẩn mực in và các lỗi khác trong khâu in, đúc.

Điều 5. Tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Trong quá trình thu, chi tiền mặt với khách hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi phải thực hiện tuyển chọn, phân loại và thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

2. Trong quá trình kiểm đếm, giao nhận tiền mặt với các đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nếu phát hiện tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản lẫn trong bó tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông thì thực hiện thu, đổi.

3. Trong quá trình nhận tiền mặt của các đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có quyền kiểm tra xác suất các bó tiền giao nhận; trường hợp tỷ lệ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông lớn hơn 5% trong tổng số các bó tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông được kiểm tra thì tchối nhận toàn bộ số tiền của đơn vị nộp, đồng thời yêu cu đơn vị tuyển chọn lại.

Điều 6. Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

2. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi. Các đơn vị nhận và xét đổi theo các điều kiện sau:

a) Tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại;

b) Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an;

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tin cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số sêri, dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ điều kiện xét đổi được quy định tại Khoản này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi thực hiện đi cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện được đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do.

Trường hp các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền (theo Phụ lục số 01 đính kèm).

Điều 7. Giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Trường hp các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hiện vật của khách hàng, đơn vị thu đổi chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định (theo Phụ lục số 02 đính kèm) về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn để giám định. Đối với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ.

2. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định của đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định. Trường hp không giám định được, trong thời gian 07 ngày làm việc kể t ngày nhận được hiện vật và đề nghị giám định của đơn vị thu đổi hoặc đề nghị đổi tiền của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh để giám định.

3. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả giám định bằng văn bản, đồng thời trả lại hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định.

4. Đơn vị đề nghị giám định tổ chức vận chuyển tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

Điều 8. Xử lý tiền hư hỏng, biến dạng nghi do hành vi hủy hoại

Trường hợp phát hiện tiền hư hỏng, biến dạng nghi do hành vi hủy hoại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi lập biên bản, tạm thu giữ hiện vật và chuyển ngay đến cơ quan Công an cấp xã hoặc huyện trên địa bàn để điều tra, giám định. Kết luận của cơ quan Công an là cơ sở để các đơn vị thực hiện đổi cho khách hàng hoặc xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

ĐÓNG GÓI, GIAO NHẬN TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Điều 9. Đóng gói tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Sau khi thu, đổi, tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, đơn vị thu đổi kiểm đếm, đóng gói, niêm phong, bảo quản theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Giấy đề nghị đổi tiền của khách hàng lưu tại đơn vị thu đổi để phục vụ công tác tra soát khi cần thiết.

2. Khi thu nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của các đơn vị thu đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra điều kiện được đổi trước khi đóng gói, niêm phong theo quy định hiện hành.

Trường hợp tiền biến dạng không thể đóng bó, Kho tiền Trung ương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện đóng gói theo quy cách: 100 tờ (miếng) cùng mệnh giá đóng vào 1 túi nhỏ, 10 túi nhỏ đóng vào 1 túi lớn, 10 túi lớn đóng vào 1 bao. Bao tiền được niêm phong, kẹp chì theo như quy định hiện hành.

3. Trường hợp không đủ số lượng để đóng bó (hoặc túi), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi đóng gói, bảo quản riêng để thuận tiện trong kiểm đếm, giao nhận.

Điều 10. Giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

1. Việc giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông giữa đơn vị thu đổi và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành về giao nhận tiền của Ngân hàng Nhà nước; lịch giao nhận do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước quy định.

2. Việc giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước với các Kho tiền Trung ương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định thực hiện theo quy định hiện hành về giao nhận tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Điều 11. Cục Phát hành và Kho quỹ

1. Xây dựng và trình Thống đốc công bố mẫu tiêu biểu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Thông tư này.

Điều 12. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

1. Thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân.

2. Niêm yết công khai mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước tại nơi giao dịch.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hướng dẫn, kiểm tra việc thu, đổi, tuyển chọn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

Điều 13. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước

1. Tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

2. Thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân.

3. Niêm yết công khai mẫu tiêu biểu và quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước tại nơi giao dịch.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014.

2. Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/08/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 15. Xử lý vi phạm

Các đơn vị thu đổi vi phạm các quy định tại Thông tư này tùy theo tính cht mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 16;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Phòng Công báo-VPCP;
- Lưu VP, PHKQ, PC (05 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đào Minh Tú

 

PHỤ LỤC 01

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Kính gửi: …………………………………..

- Tên khách hàng:........................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số: ……………….. Công an: …………. cấp ngày:................

- Địa chỉ:.......................................................................................................................

- Điện thoại:..................................................................................................................

Đề nghị quý ngân hàng xem xét thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau:

Loại tin

Stờ

Thành tiền

Số sêri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

+ Số tiền bằng số:........................................................................................................

(Bằng chữ:................................................................................................................... )

+ Nguyên nhân:

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

...., ngày ... tháng ... năm ....

Khách hàng

Nhân viên thu đổi

Kiểm soát

Thủ trưởng đơn vị thu đổi

* Ghi chú:

- Đơn vị thu đổi giao khách hàng 01 bản sao giấy đề nghị, có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và đóng;

- Có thể kê tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thành bảng riêng nếu.

 

PHỤ LỤC 02

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

PHẦN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

PHẦN ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH

1. Đơn vị đề nghị giám định:

 

2. Địa chỉ:

 

3. Điện thoại:

 

4. Bảng kê tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

7. Đơn vị giám định:

 

8. Địa chỉ:

 

9. Điện thoại:

Loại tiền

Số tờ

Thành tiền

Số sêri

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

 

 

 

 

10. Số tiền đủ điều kiện được đổi:

 

 

 

11. Số tiền không đủ điều kiện được đổi (nếu có):

 

 

 

Lý do:

 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm
Thủ trưởng đơn vị giám định
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

Nguyên nhân:

.....................................................................................

.....................................................................................

5. Kết luận sơ bộ

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

6. Đề nghị Ngân hàng .............................................. giám định số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nêu trên.

 

 

Ngày    tháng    năm
Thủ trưởng đơn vị đề nghị giám định
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

* thể tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thành bảng riêng nếu cần.

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
IndependenceFreedom – Happiness

---------------

No. 25/2013/TT-NHNN

Hanoi, 2 December 2013

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR WITHDRAWAL AND EXCHANGE OF MONEY NOT ELIGIBLE FOR CIRCULATION

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26 August 2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

- Pursuant to the Decree No. 40/2012/ND-CP dated 2 May 2012 of Government on money issue operation; reservation, transportation of precious property and valuable papers within State Bank system, credit institutions and foreign bank branches;

- Upon proposal of the Director of Issue and Vault Department;

The Governor of the State Bank hereby issues the Circular providing for withdrawal and exchange of money not eligible for circulation.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides for the standard for money not eligible for circulation; withdrawal, exchange, selection, packing, delivery of money not eligible for circulation by State Bank of Vietnam (hereby called State Bank), credit institutions, foreign bank branches, State Treasury.

Article 2. Subjects of application

1. State Bank branches in provinces, cities under central government’s management (herein after generally called State Bank branches), Central Banking Department, Issue and Vault Department.

2. Credit institutions, foreign bank branches, State Treasury (hereinafter referred to as the collecting-exchanging unit).

3. Institutions, individuals who perform transactions in cash or have a demand for exchanging money that is not eligible for circulation with the State Bank and the collecting-exchanging units (hereinafter collectively referred to as customers).

Article 3. Money which is not eligible for circulation

1. Money which is not eligible for circulation shall be paper money (cotton money and polymer money), coins which are issued by the State Bank of Vietnam and being in legal circulation, but are torn to pieces, damaged or deformed in accordance with the standards for money not eligible for circulation.

2. The State Bank of Vietnam shall announce typical forms of money not eligible for circulation as a basis for withdrawal, exchange, selection, classification of money.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PROVISIONS ON STANDARDS, SELECTION, WITHDRAWAL, EXCHANGE OF MONEY NOT ELIGIBLE FOR CIRCULATION

Article 4. Standards for money not eligible for circulation

1. Money that is torn into pieces, damaged due to the circulation process (group of objective reasons):

a) Paper money, of which color is changed, of which designs, letters, digits are faded, which is wrinkled up, smeared, dirty, old; torn into pieces or patched up in full form;

b) Coins, of which the picture, designs, letters, digits and the plated layer are worn out, rusted, damaged partially or wholly.

2. Money that is torn into pieces, damaged due to the preservation process (group of subjective reasons)

a) Paper money which is holed, partially torn; patched up; fired or deformed due to contact with high heat source; of which printing paper, color, security specifications are changed due to the chemical impact (for example detergent, acid, corrosive, etc); which contains the writing, is drawn, erased; which is decayed or deformed due to other reasons, but not due to acts of deterioration.

b) Coins, which are curved, deformed, or of which design, picture is changed due to the impact of external force or high temperature; which are rusty due to contact with metal corrosive chemicals.

3. Money which contains technical error caused during the printing, coining process of the manufacturer, for example printing paper is rumpled causing the loss of picture or printing color, which is splattered with printing ink and contains other mistakes during the printing, coining process.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. During the cash collection, payment process with customers, State Bank branches, Central Banking Department, the collecting-exchanging unit shall carry out the selection, classification and withdrawal of money not eligible for circulation.

2. During the counting, delivery and receipt of cash among collecting-exchanging units, State Bank branches, Central Banking Department, if detecting money torn, damaged, due to the preservation process, in any bundle of money which is eligible for circulation, the collection and exchange shall be carried out.

3. In receipt of cash from collecting-exchanging units, State Bank branches, Central Banking Department shall have right to check by chance the exchanged money bundle; in the event that the proportion of the money not eligible for circulation exceeds 5% out of total bundles of checked money eligible for circulation, the total amount of money from the paying units shall be refused, and at the same time, a selection shall be required.

Article 6. Exchange of money not eligible for circulation

1. For money that is not eligible for circulation as stipulated in Clause 1 and Clause 3, Article 4 of this Circular, State Bank branches, Central Banking Department, the collecting-exchanging unit shall be responsible for immediate withdrawal, exchange for customers who have demand, without limit of quantity and requirement of procedures.

2. For money that is not eligible for circulation as stipulated in Clause 2 Article 4 of this Regulation, customers shall submit that money to the State Bank branches, Central Banking Department, collecting-exchanging units. These units shall receive and consider exchanging with the following conditions:

a) Money torn, damaged not due to act of destruction;

b) Where the bank note is fired, holed, torn partially, its remaining area must be equal to or larger than 60% of the area of the note of the same type, if it is patched up, its area must be larger than 90% of the note of the same type and its origin and lay-out must remain unchanged (front, back; upper, lower; right, left), and its security elements are identifiable;

For polymer money, which is fired or shrunk due to contact with high heat source, its remaining area must be at least equal to 30% of the note of the same type, its lay-out remains unchanged, and at least two of following security elements must be identifiable: the hidden picture in the small window; luminescent colorless ink, luminescence of the serial number lines, security fiber, IRIODIN factor, portrait of the President Ho Chi Minh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For money notes of which exchange conditions are unidentified and need further appraisal, the relevant customer must submit a written application for money exchange (as per Appendix No. 01 attached herewith).

Article 7. Appraising money which is not eligible for circulation

1. Where it is impossible to determine whether the money fully satisfies the conditions for exchange or not and require appraisal, within a period of 3 working days from the receipt of the money from customers, the collecting-exchanging unit shall deliver the money together with the request for the appraisal (as per Appendix No. 02 attached herewith) to the local State Bank branch for appraisal. For the Central Banking Department, money shall be delivered together with the application for appraisal to the Issue and Vault Department.

2. Within a period of 3 working days from the receipt of the request for the appraisal from the collecting-exchanging unit, the State Bank branch shall give a written notice of the appraisal result and return all the money to the requesting unit. In case that it is unable to appraise the money, the State Bank branches shall, within a period of 07 working days from the receipt of the money and the request for the appraisal from the collecting- exchanging unit or request for the money exchange from customer, the State bank branch shall deliver all the money in question together with a written application for the appraisal to the Issue and Vault Department or Sub-Department of Issue and Vault in Hochiminh city for appraisal.

3. Within a period of 5 working days from the receipt of the request for the appraisal from the State Bank branches and Central Banking Department, the Issue and Vault Department, or Sub-Department of Issue and Vault in Hochiminh city shall give a written notice of the appraisal result and return all the money to the unit that has requested for appraisal.

4. The unit that requests for appraisal shall organize the transport of money not eligible for circulation and take responsibility for security assurance during the transportation process.

Article 8. Dealing with money damaged, deformed that is suspected due to act of destruction

In case of detecting corrupted, deformed money which is not qualified for circulation, and the reason thereof is suspected of the act of deterioration, the collecting- exchanging unit shall draw up the minutes, temporarily seize the corrupted, deformed money and immediately deliver it to the Public Security Agency in the locality for inspection and appraisal. The conclusion made by the Public Security Agency shall be used as the basis so as the collecting- exchanging unit performs the money exchange for customers or deal with the corrupted, deformed money in accordance with provisions of applicable laws.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Packing of money not eligible for circulation

1. After performing the withdrawal, exchange, selection of money not eligible for circulation, the collecting-exchanging units shall tally, seal up and preserve the money in accordance with current provisions of the State Bank of Vietnam. The application for money exchange of customers shall be kept at the collecting-exchanging unit for checking when necessary.

2. After receiving money not eligible for circulation from the collecting-exchanging units, State Bank's branches, Central Banking Department shall be responsible for checking the condition for exchange before packing, sealing up in accordance with current regulation.

In case of deformed money which is unable to package, the Central Vault, SBV’s branches, the Central Banking Department shall carry out the package under the following mode: 100 sheets (pieces) with the same denomination are packed into a small bag; 10 small bags are packed into one large bag, 10 large bags are packed into a sack. The money sack shall be sealed up, leaded in accordance with current provisions.

3. If the money quantity is not sufficient for package by bundle (or bag), State Bank branches, Central Banking Department the collecting- exchanging unit shall pack, preserve them separately for convenience in counting, delivery and receipt.

Article 10. Delivery and receipt of money not eligible for circulation

1. The delivery, receipt of money not eligible for circulation between the collecting- exchanging units and SBV’s branches, the Central Banking Department shall be performed in accordance with current regulations of State Bank on delivery, receipt of money; the delivery, receipt schedule shall be stipulated by the General Manager of SBV’s branch, Director of the Central Banking Department.

2. The delivery and receipt of money not eligible for circulation between the SBV’s branches, Central Banking Department and the Central Vaults and the State Bank branch in Binh Dinh province shall be performed in accordance with the current regulation on delivery, receipt of money in the State Bank system.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. The Issue and Vault Department

1. To set up and submit Governor the typical form of money which is not eligible for circulation in accordance with the regulation in Clause 2 Article 3 this Circular.

2. To guide, inspect the related units in implementation of this Circular.

Article 12. State Bank branches, Central Banking Department

1. To withdraw, exchange the money not eligible for circulation for institutions, individuals.

2. To post the typical form and provisions on withdrawal, exchange of money not eligible for circulation of the State Bank at transaction place.

3. State Bank branches shall guide, inspect the withdrawal, exchange, selection of the money not eligible for circulation of credit institutions, foreign bank branches, State Treasuries in the local area.

Article 13. Credit institutions, foreign bank branches, State treasuries

1. To select, classify the money not eligible for circulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To post the typical form and provisions on withdrawal, exchange of money not eligible for circulation of the State Bank at transaction place.

Chapter V

RESPONSIBILITIES OF THE RELATED UNITS

Article 14. Effectiveness

1. This Circular shall come into effectiveness from 20 January 2014.

2. The Decision 24/2008/QD-NHNN dated 22 August 2008 of Governor of State Bank on issuing the Regulation on withdrawal, exchange of money not eligible for circulation shall expire from the date when this Circular comes into effectiveness.

Article 15. Dealing with violation

The collecting-exchanging units which violate the regulations in this Circular, upon their degree, state of violation, shall be disciplined, administratively treated, compensate for damages or accused of criminal responsibility in accordance with regulations of laws.

Article 16. Implementation organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Dao Minh Tu

 

APPENDIX No. 01

APPLICATION FOR THE EXCHANGE OF MONEY NOT ELIGIBLE FOR CIRCULATION

To: ………………………..

- Customer’s: …………………………………………………………………………

- Identification card No.: …………… issued by Public Security Agency …………… on……………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Telephone No.: ……………………………

Could you please consider withdrawing, exchanging the money not eligible for circulation as follows:

Type of money

Number of sheets

Amount

Serial number

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

+ Amount in number: …………………………………………………..

(In words:……………………………………………………….)

+ Reasons:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Date…………………………….

Customer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Controller

Head of the collecting-exchanging unit

* Note:

- The collecting-exchanging unit shall return 01 copy of the application with the signature of its head and seal

- The money not eligible for circulation can be listed in a separate table if necessary;

 

FORM NO. 02

APPLICATION FOR APPRAISAL OF MONEY NOT ELIGIBLE FOR CIRCULATION

FOR THE APPLICANT ONLY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Collecting-exchanging unit:

 

2. Address:

3. Tel No.:

4. List of money not eligible for circulation

7. Appraising unit:

8. Address

9. Tel No.:

APPRAISAL RESULT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

11. Amount of money not eligible for exchange (if any)

 

 

 

Reasons:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Dated..............
Head of unit
(sign, clearly state full name and seal)

Type of money

Number of sheets

Amount

Serial number

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

(It is possible to list in a separate table if required)

 

-------------------------------------------------------

5. Preliminary conclusion:

6. Would like to request the bank............. to appraise the said amount of money not eligible for circulation.

Date..........
Head of unit
(sign and clearly state full name and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50.339

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!