Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 108/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2003/TT/BTC “Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 108/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 16/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 108/2004/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 117/2003/TT-BTC NGÀY 8/12/2003 "THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 111/1999/TT-BTC NGÀY 17/9/1999 VÀ THÔNG TƯ 29/2002/TT-BTC NGÀY 26/3/2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM"

Căn cứ Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 117/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 "Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" như sau:
Bỏ nội dung về chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy định tại Thông tư số 117/2003/TT-BTC. Các khoản chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được thực hiện như sau:

- Nội dung và phạm vi các khoản chi về đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ.

- Các khoản chi cho công tác đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tuỳ theo tính chất và nội dung của khoản chi được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hay hạch toán vào các mục chi tương ứng trong chi phí hoạt động của Ngân hàng Nhà nước và được theo dõi ở các tiểu mục riêng. Cụ thể:

+ Các khoản chi mua sắm thiết bị, thiết kế và xây dựng phần mềm cho hoạt động đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ thuộc tài sản cố định, Ngân hàng Nhà nước sử dụng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện theo chế độ quy định.

+ Các khoản chi về mua sắm công cụ lao động, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản và khen thưởng được hạch toán vào các mục chi tương ứng về công cụ lao động, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản và chi khen thưởng.

+ Các khoản chi khác còn lại (bao gồm các khoản chi như: chi thông tin quảng cáo, chi trực tiếp cho từng phiên đấu thầu, chi hội thảo, khảo sát, học tập, chi hội nghị khách hàng, chi họp ban đấu thầu, chi văn phòng phẩm và các khoản chi khác) được hạch toán vào chi hoạt động quản lý và công vụ.

- Tổng mức chi về hoạt động quản lý và công vụ, chi về công cụ lao động và chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản hàng năm của Ngân hàng Nhà nước (bao gồm cả các khoản chi về chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ) không vượt quá mức khống chế đối với các khoản chi này theo quy định hiện hành. Riêng khoản chi về khen thưởng cho hoạt động đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước được chi theo quy định tại Thông tư số 19/2004/TT-BTC ngoài mức chi khen thưởng, phúc lợi đối với Ngân hàng Nhà nước theo quy định hiện hành (khoản chi này không được vượt quá 10% tổng kinh phí đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ được hưởng).

- Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước tổng hợp báo cáo tổng số chi cho công tác đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trong năm gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo tài chính năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 108/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2003/TT/BTC “Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38