Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2005/TT-NHNN quản lý ngoại hối sửa đổi khoản 6 mục 3 thông tư 01/2001/TT-NHNN quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài DN Việt Nam

Số hiệu: 04/2005/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thúy
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMSỐ 04/2005/TT-NHNN NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 6 MỤC III THÔNG TƯ SỐ 01/2001/TT-NHNN NGÀY 19/1/2001 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam và nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam được phép đầu tư ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam như sau:

1. "6. Doanh nghiệp được phép sử dụng ngoại tệ từ các nguồn sau đây để chuyển ra nước ngoài góp vốn đầu tư, thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp:

a. Tài khoản tiền gửi ngoại tệ của mình mở tại Ngân hàng được phép;

b. Mua ngoại tệ tại Ngân hàng được phép;

c. Vay ngoại tệ tại Ngân hàng được phép phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay bằng ngoại tệ.”

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Lê Đức Thúy

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom Happiness
------------

No. 04/2005/TT-NHNN

Hanoi, August 26, 2005

 

CIRCULAR

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF PARAGRAPH 6, SECTION III OF THE CIRCULAR NO. 01/TT-NHNN DATED 19/01/2001 GUIDING THE FOREIGN EXCHANGE CONTROL APPLICABLE TO DIRECT INVESTMENT IN FOREIGN COUNTRIES BY VIETNAMESE ENTERPRISE

Pursuant to the Decree No. 22/1999/ND-CP dated 14/4/1999 of the Government providing for the direct investment in foreign countries by Vietnamese enterprises and with the view to expanding the ability to approach to foreign currency capital sources of Vietnamese enterprises which are authorized to invest in foreign countries, the State Bank of Vietnam amends, supplements paragraph 6, Section III of the Circular No. 01/2001/TT-NHNN dated 19/01/2001 guiding the foreign exchange control applicable to direct investment in foreign countries by Vietnamese enterprises as follows:

1. 6. Enterprises are entitled to use foreign currency from following sources to remit overseas for the investment capital contribution, the implementation of investment projects in accordance with the provisions in the Investment License issued by competent agency:

a. Their account foreign currency deposit opened at an authorized Bank;

b. Foreign currency bought from an authorized Bank;

c. Foreign currency borrowed from an authorized Bank in line with provisions of the State Bank of Vietnam on lending in foreign currency.

2. This Circular shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2005/TT-NHNN ngày 26/08/2005 sửa đổi khoản 6 mục III thông tư 01/2001/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.075

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!