Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/1998/TT-NHNN17 sửa đổi Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã tín dụng theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/1998/TT-NHNN17 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 09/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1998/TT-NHNN17

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 01/1998/TT-NHNN17 NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1998 BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 05/1997/TT-NHNN17 NGÀY 25/10/1997 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐĂNG KÝ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/CP NGÀY 21/2/1997 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 25/10/1997 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 05/1997/TT-NHNN17 hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ. Tại điểm 2 mục A "Những quy định chung" của Thông tư này có ghi:

"Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (QTDTW), các Quỹ tín dụng nhân dân khu vực (QTDKV) là tổ chức liên kết, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống QTDND, vì vậy không thuộc đối tượng chuyển đổi".

Nay Ngân hàng Nhà nước Trung ương sửa đổi lại như sau:

"Quỹ tín dụng nhân dân khu vực (QTDKV), Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (QTDTW) đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và đang hoạt động phải tiến hành chuyển đổi, đăng ký theo Luật Hợp tác xã. Việc chuyển đổi và đăng ký đối với QTDKV, QTDTW Ngân hàng Nhà nước sẽ có Thông tư hướng dẫn riêng".

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Thông tư này không còn hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc NHNNTW, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Chủ tịch HĐQT QTDKV, QTDTW có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/1998/TT-NHNN17 sửa đổi Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã tín dụng theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867
DMCA.com Protection Status