Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 97/TB-NHNN về việc ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp tổ công tác đặc biệt của Thống đốc tại thành phố Hà Nội ngày 26/03/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 97/TB-NHNN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Thịnh Thị Hồng
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 97/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỐNG ĐỐC NHNN TẠI CUỘC HỌP TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CỦA THỐNG ĐỐC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÀY 26/03/2009

Sáng ngày 26/3/2009 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 3102/QĐ-NHNN ngày 10/12/2008 về xử lý khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng, Phó chánh Văn phòng và thành viên Tổ công tác đặc biệt. Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của Tổ trong thời gian 3 tháng và ý kiến của các thành viên dự họp, Thống đốc NHNN đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Dưới sự chỉ đạo của Thống đốc, Tổ công tác với cơ cấu nhân sự gọn nhẹ nhưng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao và tích cực triển khai các nhiệm vụ để nắm bắt, phản ánh sát thực trạng và những vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin về ngân hàng và vay vốn ngân hàng. Việc thành lập và hoạt động của Tổ công tác không chỉ có tác động tâm lý tích cực đến nhận thức của các doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan trên địa bàn về sự quan tâm chỉ đạo của NHNN trong việc giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn mà còn thể hiện sự quyết tâm của Thống đốc trong việc kiên quyết xử lý kịp thời những vướng mắc, tồn tại giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Sự hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế trong nước và thu hẹp của thị trường thế giới đã được cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và Ủy ban Nhân dân Thành phố đánh giá cao. Tổ công tác đã phối hợp tích cực với các Sở, Ban ngành để nắm bắt thông tin sát thực tiễn phản ảnh kịp thời đến Lãnh đạo chính quyền thành phố từ đó giúp cho các cơ quan chức năng có điều kiện nắm bắt đầy đủ hơn về thực chất các vấn đề của doanh nghiệp đồng thời thể hiện tốt việc triển khai chỉ đạo của Thống đốc trong việc quyết tâm xử lý khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp.

Thống đốc yêu cầu Tổ công tác hoàn chỉnh báo cáo tổng kết hoạt động 3 tháng qua và đề xuất những kiến nghị đối với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước các Hiệp hội doanh nghiệp về các biện pháp quản lý, theo dõi, giám sát cũng như việc cung cấp thông tin, phổ biến thông tin, chính sách đối với quan hệ giữa ngân hàng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, Tổ công tác cần đề xuất những kiến nghị về phối hợp, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, Sở, Ban, ngành liên quan và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng. Tổ công tác hoàn thiện phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu “phản ứng nhanh” với những vấn đề phát sinh trong công tác xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với những kết quả đạt được, mặc dù trong một thời gian ngắn, tập thể và các cá nhân của Tổ công tác đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thống đốc đồng ý Tổ nghiên cứu đề xuất khen thưởng động viên kịp thời các thành viên của Tổ.

NHNN đang tích cực chỉ đạo trong toàn ngành triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, Quyết định 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn NHTM và Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng  Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiện, có thể sẽ phát sinh kiến nghị, vướng mắc liên quan đến cơ chế này, do đó, Thống đốc chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động Tổ công tác đến 30/6/2009 với nhiệm vụ trọng tâm nắm bắt và xử lý các vấn đề liên quan đến thực hiện Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và Quyết định 14/QĐ-TTg ngày 21/01/2009. Trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ mới và do một số thành viên Tổ công tác tham gia các chương trình đào tạo và công việc khác nên nhân sự của Tổ sẽ thay đổi cho phù hợp. Thành phần của Tổ công tác gồm 01 cán bộ cấp phòng của Vụ Tín dụng và 01 chuyên viên của Vụ CSTT và 03 cán bộ NHNN Chi nhánh thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hưng làm Tổ trưởng. Văn phòng NHNN làm đầu mối trình Thống đốc về việc thay đổi nhân sự. Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 3102/QĐ-NHNN vẫn tiếp tục hoạt động cho tới khi có Quyết định thành lập Tổ công tác mới.

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng NHNN xin thông báo tới các đơn vị và cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Các thành viên TCT tại Tp. HN;
- Lưu: VP, VP2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Thịnh Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 97/TB-NHNN về việc ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp tổ công tác đặc biệt của Thống đốc tại thành phố Hà Nội ngày 26/03/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.282
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55