Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 88/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình giải ngân, danh mục dự án vay JBIC tài khóa 2008 và các vấn đề liên quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 88/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 88/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI JBIC KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN, DANH MỤC DỰ ÁN VAY JBIC TÀI KHÓA 2008 VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Ngày 6/3/2008 theo đề nghị của JBIC, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện JBIC tại Hà Nội để kiểm điểm tình hình giải ngân một số dự án danh mục dự án đề nghị vay JBIC tài khóa 2008 và các vấn đề liên quan. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHĐT, Tài chính, cục Giám định &QLCL CTGT, Cục Đường bộ VN, các Ban QLDA 18, 85, Thăng Long, Biển Đông, Cảng Hải Phòng và Văn phòng Bộ (danh sách đại biểu đính kèm).

Sau khi nghe trình bày của JBIC và báo cáo các Ban QLDA, ý kiến của các Cục, Vụ tham dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

I. VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN MỘT SỐ DỰ ÁN:

Để đạt mục tiêu giải ngân khoảng 5 tỷ Yên trong tháng 3 (tháng cuối của tài khóa 2007), yêu cầu các Ban QLDA, chủ đầu tư và các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ tập trung giải quyết các nội dung cụ thể của mỗi dự án như sau:

1. Dự án nhà ga khách Sân bay Tân Sơn Nhất (TCty cảng HKMN):

- Bổ sung hợp đồng tư vấn: Vụ KHĐT co văn bản yêu cầu TCTy Cảng HKMN làm việc chi tiết với Cục KKVN và Vụ KHĐT để có thể sớm phê duyệt ngay sau khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ (TTgCP).

2. Dự án cầu Thanh Trì (Cục Đường bộ-Ban QLDA Thăng Long): Ban QLDA Thăng Long cam kết đạt tiến độ giải ngân như đã đề xuất với JBIC đối với gói 2,3 và dịch vụ tư vấn. Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long giải quyết xong trước 15/3/2008 ngay sau khi có bản tính lại lệnh thay đổi (CCO) số 39 của nhà thầu gói 1.

3. Dự án QL18 (Ban QLCDA 18): Ban QLCDA 18 cam kết đạt tiến độ giải ngân như đã đề xuất với JBIC.

4. Dự án cầu Bãi Cháy (Ban QLCDA18):

- Về 23 CCO: Giao Cục Giám định chủ trì, phối hợp với Vụ KHĐT rà lại các nội dung đề nghị của Ban QLCDA 18 để xử lý xong trước 15/3/2008.

- Về trượt giá đồng Yên: Giao Vụ KHĐT chủ trì, Cục Giám định phối hợp, mời Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, tư vấn, nhà thầu xem xét đề nghị của nhà thầu và báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết (nếu trong thẩm quyền) hoặc xin chỉ đạo của TTgCP. Trường hợp vượt giá trị Hiệp định vay thì đề nghị JBIC bố trí bổ sung nguồn.

5. Dự án cầu QL 1 GĐ 3 đoạn Cần Thơ – Cà Mau (Ban QLCDA18):

Ban QLCDA 18 có văn bản báo cáo Bộ về GPMB và tiến độ thực hiện của nhà thầu để lãnh đạo Bộ trực tiếp đi hiện trường và làm việc với các địa phương vào giữa tháng 3/2008.

6. Dự án cảng Hải Phòng (Ban QLDA cảng HP):

Yêu cầu Ban QLDA cảng HP phối hợp với Vụ KHĐT để có văn bản về chủ trương đầu tư 9 hạng mục trước ngày 15/3, trên cơ sở đó Cục Giám định duyệt dự toán ngày 18/3, Ban làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu trước 21/3/2008. Ban QLDA cảng HP khẩn trương làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư để có thể thanh toán nốt 20% khối lượng cho nhà thầu gói 1.

7. Dự án khôi phục cầu yếu giai đoạn 1 (Cục Đường bộ - Ban QLDA Biển Đông):

Cục ĐBVN có báo cáo để Bộ có văn bản (Cục Giám định dự thảo) cho phép điều chỉnh điều kiện hợp đồng về thời điểm thanh toán trượt giá trên cơ sở Thông tư của Bộ Xây dựng và thực tế biến động giá quá lớn trong giai đoạn này. Vụ KHĐT, Cục ĐBVN, Ban QLDA Biển Đông phối hợp xử lý thủ tục phê duyệt các cầu trong hạn mức vay của JBIC và điều chuyển các cầu còn lại.

8. Dự án cảng Cái Mép - Thị Vải (Ban QLDA 85):

- Ban QLDA 85 lấy ý kiến bằng văn bản của Cục Hàng hải, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị JBIC và Bộ GTVT có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc cắt giảm khối lượng các gói thầu 1, 2, 4 và cho đấu thầu ngay gói 3 (nạo vét luồng và hệ thống phao tiêu báo hiệu hàng hải).

- Ban QLDA 85 trình Bộ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu và TMĐT kèm theo báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. Vụ KHĐT chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ phê duyệt và rà lại kế hoạch vốn 2008 để bố trí vốn đối ứng triển khai ngay gói thầu đường nối xuống cảng Cái Mép, có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT đăng ký vốn vay bổ sung cho dự án trong danh mục vay JBIC tài khóa 2008.

- Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA85 về kết quả rà soát TKKT và dự toán, Cục Giám định dự thảo văn bản Bộ lấy ý kiến JBIC về 3 phương án xử lý tình huống đấu thầu gói 1 và 2 như sau:

+ PA1: Tổ chức đấu thầu lại từ bước sơ tuyển.

+ PA2: Tổ chức đấu thầu lại với các nhà thầu đã qua sơ tuyển.

+ PA3: Mời nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá đánh giá thấp nhất vào thương thảo hội đồng.

9. Về báo cáo tình hình quản lý xe cộ các dự án JBIC: Trong tuần từ 10/3/2008 Vụ Tài chính sẽ có văn bản cho JBIC.

II. VỀ DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐỀ NGHỊ VỐN VAY JBIC TÀI KHÓA 2008:

JBIC thống nhất với Bộ GTVT danh mục các dự án sau:

- Cao tốc Bắc Nam đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi: đồng tài trợ JBIC+WB trong đó vốn JBIC đoạn Đà Nẵng - Quảng Nam.

- Cao tốc Bến Lức - Long Thành: đồng tài trợ JBIC + ADB trong đó vốn JBIC cho 2 cầu Bình Khánh và Phước Khánh, JBIC ủng hộ việc Bộ GTVT là chủ quản đầu tư vì đây là tuyến vành đai, cần sự phối hợp với quy hoạch mạng cao tốc.

- Cảng Lạch Huyện: đồng tài trợ JBIC+EDCF. Bộ GTVT sẽ sớm chủ trì họp với 2 nhà tài trợ để cụ thể hóa nội dung này.

Riêng đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa – Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam: JBIC sẽ xin ý kiến Tokyo và thông báo lại khả năng tài trợ trong tài khóa 2008 hay tài khóa sau.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr. Ngô Thịnh Đức(để b/c);
- T.Tr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- T.Tr. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Cục HHVN;
- TCty Cảng HKMN;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu: VT. TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 88/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình giải ngân, danh mục dự án vay JBIC tài khóa 2008 và các vấn đề liên quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156