Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 73/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày 24 tháng 02 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tham dự buổi làm việc có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội đồng quản trị, Ban điều hành Ngân hàng Chính sách xã hội.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Ngân hàng Chính sách xã hội đạt được trong thời gian qua. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, làm tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo mang tính đột phá, tạo điều kiện cho người nghèo thoát nghèo bền vững, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

2. Về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian tới:

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm trong những năm qua, nhưng số hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Để tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan và Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt những nội dung cụ thể sau đây:

a) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo rà soát các đối tượng để tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá, hỗ trợ có hiệu quả hơn cho các đối tượng chính sách nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trước hết tập trung ưu tiên cho vay đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm và hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng hàng năm cho Ngân hàng Chính sách xã hội lên khoảng 10% để phù hợp với Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và để Ngân hàng Chính sách xã hội có điều kiện mở rộng hoạt động tín dụng, đóng góp hiệu quả hơn cho công tác giảm nghèo, bảo đảm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

c) Cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng; tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; quan tâm, dành ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Những địa phương ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn chuẩn nghèo Quốc gia cần bố trí đủ nguồn lực để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay.

d) Các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội; thường xuyên quan tâm, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

đ) Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triệt để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả hơn các chương trình tín dụng chính sách; nhân rộng hiệu quả mô hình hoạt động xuống cơ sở; tổ chức tốt giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch tại xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện sống; đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động; quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ viên chức và người lao động để yên tâm gắn bó với ngành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, các Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, TKBT, KGVX, V.III, KTN;
- Lưu: VT, KTTH(3).
M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 73/TB-VPCP ngày 06/03/2015 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.638

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!