Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 53/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 05/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 53/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP TỔNG KẾT DO THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC CHỦ TRÌ VỚI ĐOÀN TIỀN TÌM HIỂU THỰC TẾ KHOẢN VAY CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH – LONG THÀNH – DẦU GIÂY CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)

Ngày 01/02/2008 tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp tổng kết với Đoàn tiền tìm hiểu thực tế khoản vay cho Dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (HLD) của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Tham dự cuộc họp có Đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ KHĐT, Vụ HTQT, Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam và VEC.

Sau khi nghe ADB trình bày nội dung đạt được của chuyến công tác về Dự án HLD. Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Về vấn đề kỹ thuật của Dự án: Về cơ bản không thay đổi so với dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2007.

2. Về vấn đề tổng mức đầu tư của dự án: Sau khi ADB và VEC xác định cụ thể các chi phí cho dự án, Vụ KHĐT phối hợp với VEC tham mưu cho Bộ có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh tổng mức đầu tư trong tháng 3/2008.

3. Về vấn đề giải phóng mặt bằng: Do tính cấp bách của Dự án, Bộ GTVT đã đồng ý cho VEC thực hiện trước công tác GPMB và tái định cư. Hiện nay VEC đã bàn giao Tiểu dự án GPMB cho địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ do địa phương thực hiện, chi trả công tác GPMB qua tài khoản của địa phương thông qua sự kiểm soát của VEC và hệ thống kho bạc tại Việt Nam. Qua các chứng từ đó, ADB có thể xem xét để thực hiện thủ tục hồi tố cho công tác GPMB là phù hợp với chính sách của ADB.

4. Về vấn đề thuế cho dự án: Đề nghị ADB hướng dẫn cho VEC thực hiện đúng quy định và chính sách tài chính của ADB và theo thông lệ tài chính quốc tế, Giao Vụ Tài chính chủ trì làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất các vấn đề về thuế có liên quan đến Dự án.

5. Về tiến độ của dự án: Đề nghị ADB và VEC cần khẩn trương thực hiện công tác tuyển chọn Tư vấn thực hiện Hỗ trợ kỹ thuật và công tác thực hiện thiết kế kỹ thuật đảm bảo khởi công dự án vào Quý 4 năm 2008 và đưa dự án vào khai thác vào năm 2011.

6. Vụ KHĐT phối hợp với VEC có văn bản gửi các đơn vị có liên quan lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo biên bản ghi nhớ, tổng hợp gửi cho ADB trước ngày 22/02/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện đảm bảo tiến độ của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng ADB tại Hà Nội;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 53/TB-BGTVT ngày 05/02/2008 về việc nội dung cuộc họp tổng kết do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì với Đoàn tiền tìm hiểu thực tế khoản vay cho dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!