Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4258/TB-BNN-HTQT kết luận cuộc họp do Bộ trưởng chủ trì với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á về rà soát tình hình thực hiện dự án và chuẩn bị dự án mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 4258/TB-BNN-HTQT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4258/TB-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP DO BỘ TRƯỞNG CHỦ TRÌ VỚI GIÁM ĐỐC QUỐC GIA ADB VỀ RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VÀ CHUẨN BỊ DỰ ÁN MỚI DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) TÀI TRỢ

Ngày 22/8/2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp vi Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam với sự tham gia của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và đại diện các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường; các Cục: Chăn nuôi, Quản lý Xây dựng công trình; các Ban Quản lý dự án trung ương Nông nghiệp, Thủy lợi và Lâm nghiệp và các cán bộ của văn phòng ADB Hà Nội.

Nội dung cuộc họp: Rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện và chuẩn bị các dự án do ADB tài trợ cho Bộ NN&PTNT. Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo kết luận ca cuộc họp theo chỉ đạo của Bộ trưởng như sau:

ADB cám ơn Bộ NN&PTNT về sự hợp tác trong thời gian qua và bày tỏ sự lo ngại về năng lực hạn chế của các Ban quản lý dự án, tình trạng thiếu vốn đối ứng, chậm chễ trong việc khởi động thực hiện dự án. ADB sẽ sớm hỗ trợ các dự án trong việc đào tạo cán bộ về các thủ tục về “hành động trước”, đấu thầu, giải ngân v.v...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đánh giá cao và cám ơn sự hỗ trợ của ADB cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ Bộ NN&PTNT các dự án đầu tư, tăng cường năng lực cho các Ban quản lý dự án vốn vay ADB ở các cấp, đặc biệt là ở địa phương. Bộ cũng sẽ tăng cường hơn nữa vai trò tham gia của các Vụ, Cục ngay từ khâu thiết kế dự án ban đầu, tăng cường giám sát việc thực thi dự án.

Về vấn đề vốn đối ứng, Bộ trưởng nhất trí với ADB việc thiếu vốn đối ứng đang làm cản trở việc triển khai dự án và đề nghị xem xét nguyên nhân chính của vấn đề. Bộ trưởng nhấn mạnh việc ưu tiên vốn đi ứng cho các dự án ODA của chính phủ.

Bộ sẽ rà soát lại về thủ tục, cơ chế cấp vốn đối ứng để tìm biện pháp đảm bảo cung ứng vốn đối ứng tốt hơn, trước mắt sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan để đảm bảo bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án trong năm 2012. Bộ yêu cầu các Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch vốn chính xác hơn và đúng thi gian hơn, đảm bảo việc chủ động trong việc bố trí kế hoạch vốn chung của Bộ. Bộ cũng đề nghị ADB tăng tỷ lệ tài trtrong cơ cấu tài trợ dư án, dùng vốn vay chi cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhiều hơn cho các tỉnh khó khăn về ngân sách.

Về tăng cường năng lực thực hiện dự án, hai bên nhất trí cách tiếp cận đối với việc xây dựng các dự án mi đó là sẽ ưu tiên xem xét mở rộng những dự án thực hiện có hiệu quả để sử dụng cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự và cơ chế vận hành đã có. Ưu tiên đưa vào dự án mới những tiểu dự án đã được chuẩn bị sẵn sàng, đã có Báo cáo đầu tư.

Đối với 4 dự án có nhiều vấn đề vướng mắc, Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan và 3 Ban Quản lý dự án Nông nphiệp, Lâm nghiệp và Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 9 tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại và báo cáo Bộ kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

- Đối với dự án Thủy lợi Phước Hoà, Bộ sẽ xem xét việc tăng cường năng lực cho Ban 9 và bố trí đủ vốn đối ứng cho nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng năm 2012. Các cơ quan liên quan của Bộ sẽ phải họp, rà soát, xem xét và đưa ra giải pháp cụ thể giải quyết các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án, bao gồm cả làm việc ngay với các tnh vùng dự án để phi hợp giải quyết vướng mc. Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì họp giao ban với Ban 9 hàng tun, chủ động giải quyết công việc và báo cáo Bộ trưởng, lưu ý thực hiện ngay những vn đnhư ADB đã nêu gồm: (i) Huy động tư vấn để tăng cường năng lực cho Ban 9 và các Ban của tỉnh; (ii) Các tỉnh bố trí ngay vốn đối ứng của tnh; (iii) Ban 9, các Sở NN&PTNT, các Ban của tỉnh đẩy nhanh việc xử lý các hợp đng xây lp giai đoạn 2.

- Đối với dự án FLITCH, Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thành đề xuất văn kiện sửa đổi vào ngày 01/10/2012 gửi ADB xem xét, với các nội dung cần làm rõ về giảm bớt quy mô dự án và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án điều chỉnh từ 01/10/2012 đến hết tháng 12/2014.

- Đối với dự án “Phát triển thủy lợi vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng” nhất trí với ADB việc giảm quy mô và số tỉnh tham gia dự án, cụ thlà không đưa tiểu dự án của Bắc Ninh (Trạm bơm Tri Phương) vào dự án này, đảm bảo cân đối nguồn vốn và nhu cầu đầu tư.

- Đối với dự án Nông nghiệp cacbon thấp (LCAP): Yêu cu các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh và cập nhật PDO và FS đảm bảo dự án có thể được đàm phán theo kế hoạch.

Đối với việc triển khai các dự án ADB tài trợ, Bộ trưởng chđạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA, phối hợp với ADB tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống tham nhũng. Các dự án cần đẩy mạnh việc thực hiện “hành động trước(Advanced actions) để tăng tốc độ thực hiện và giải ngân của dự án nhng năm đu. ADB đã có kế hoạch hỗ trợ và bố trí cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ về thtục để triển khai nội dung này.

Bộ và ADB nhất trí việc tăng cường trao đổi thông tin, gặp gỡ cấp cao để kịp thời giải quyết nhng vấn đề vướng mắc và chỉ đạo sát sao hơn việc triển khai những nội dung hợp tác.

Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo để các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- TT. Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- 3 Tổng cục;
- Lưu: VT, HTQT(NTĐ).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4258/TB-BNN-HTQT kết luận cuộc họp do Bộ trưởng chủ trì với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á về rà soát tình hình thực hiện dự án và chuẩn bị dự án mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.132
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0