Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 279/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 279/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 29/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ VIỆC BỔ SUNG TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ CẤP PHÉP THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Ngày 17 tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện về thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và phương án xử lý đối với những ngân hàng đã đồng ý về nguyên tắc nhưng chưa được cấp phép. Cùng dự họp với Thủ tướng có các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ và cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ý kiến của các Bộ, cơ quan và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần:

Về nguyên tắc đồng ý hướng sửa đổi một số tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình Chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 2008 về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại một số tiêu chí (điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị) để bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ, hiệu quả nhưng phù hợp với thực tiễn để áp dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần mới thành lập và quy định lộ trình cho các ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động thực hiện các tiêu chí này, nhằm đảm bảo tính thống nhất, ổn định, hiệu quả và an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở đó:

a) Hoàn thiện, ban hành quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần để thay thế các quy định hiện hành (Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 và Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần).

b) Đưa các nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị vào trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ và các Nghị định có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

2. Về phương án xử lý đối với những hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, thực hiện theo các nội dung sau:

a) Đồng ý việc thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt với mức vốn điều lệ 1500 tỷ đồng và cho phép Tập đoàn Bảo Việt được tham gia góp thêm vốn để bảo đảm mức vốn điều lệ của ngân hàng này là 1500 tỷ đồng trong trường hợp không huy động thêm được vốn từ các cổ đông. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt theo quy định hiện hành;

b) Việc cấp phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo các quy định, sau khi ban hành quy chế mới về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

c) Thực hiện việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ và mới hoạt động, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng, nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô nói chung.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, sớm hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống ngân hàng trong nước và nước ngoài từng giai đoạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng,
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các thành viên HĐTVCSTCTTQG;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). sáu 200

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 279/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41