Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 275/TB-NHNN năm 2009 ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị Tổng Giám đốc các Ngân hàng thương mại bàn về công tác tín dụng và đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN

Số hiệu: 275/TB-NHNN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 15/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC NHTM BÀN VỀ CÔNG TÁC TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 01/CT-NHNN

Ngày 14/7/2009, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì Hội nghị bàn về công tác tín dụng và đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 22/05/2009 của Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp bảo đảm an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng. Tham dự Hội nghị có: Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến; Lãnh đạo một số Vụ, Cục chức năng; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương, các ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2009 trên 20% và Tổng thư ký Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại đã báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN , trong đó tập trung vào phân tích, đánh giá nguyên nhân của việc tăng trưởng tín dụng nhanh và đề xuất giải pháp kiểm soát tín dụng trong những tháng cuối năm 2009. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Trong 6 tháng đầu năm 2009, Ngành Ngân hàng đã bám sát các mục tiêu, chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, tạo đà tăng trưởng kinh tế. Chính phủ đã đánh giá cao vai trò và sự nỗ lực vượt bậc của toàn ngành Ngân hàng, đóng góp vào sự chuyển biến tích cực tình hình kinh tế - xã hội cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng ngân hàng đang nổi lên một số vấn đề cần phải quan tâm, một mặt vừa phải đáp ứng đủ vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế, mặt khác phải chú ý tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng đang tăng nhanh, gây sức ép lên chỉ số giá tiêu dùng.

2. Trong 6 tháng cuối năm 2009, nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, các đơn vị trong toàn ngành quán triệt và triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước về việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng (văn bản số 193/TB-VPCP ngày 06/7/2009) và tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 22/5/2009; tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, vừa góp phần giữ được các cân đối lớn để ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm ngăn ngừa tái lạm phát một cách chủ động, hiệu quả trong năm 2009 - 2010.

(2) Các tổ chức tín dụng điều chỉnh cơ cấu đầu tư tín dụng để tập trung cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm vốn tín dụng đối với lĩnh vực phi sản xuất, kinh doanh chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng; tuyệt đối không hạ thấp các điều kiện tín dụng. Các Ngân hàng thương mại nhà nước, NHTMCP Ngoại thương, NHTMCP Công thương giới hạn tăng trưởng tín dụng cả năm 2009 không quá 25%. Các ngân hàng TMCP khác xây dựng phương án tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm 2009, phương án phải đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

(3) Các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo NHNN điều chỉnh một số cơ chế, chính sách liên quan tới: đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất; lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc; tỷ lệ sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn; mức trích dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay theo lãi suất thỏa thuận.

(4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động tín dụng liên quan đến hỗ trợ lãi suất, cho vay theo lãi suất thỏa thuận. Xử lý nghiêm minh các sai phạm liên quan đến cho vay hỗ trợ lãi suất. Các tổ chức tín dụng phải tự kiểm tra đối với tất cả các khoản cho vay hỗ trợ lãi suất tại đơn vị mình (dư nợ đến 30/7/2009); chấn chỉnh, sửa chữa ngay các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về cho vay hỗ trợ lãi suất; báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả kiểm tra trước ngày 15/9/2009.

(5) Các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản; khắc phục tình trạng mất cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn; không cân đối vốn huy động từ thị trường tiền tệ liên ngân hàng để cho vay đối với tổ chức, cá nhân và xác định các tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh; chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý ngoại hối, có biện pháp để doanh nghiệp bán ngoại tệ cho ngân hàng, nhằm tăng nguồn ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu hợp lý, cần thiết của nền kinh tế.

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành biết, quán triệt thực hiện nghiêm túc trong hệ thống hoặc đơn vị mình.

 

 

Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Các Ngân hàng thương mại;
- Hiệp hội ngân hàng;
- Lưu VP.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Minh Tú

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 275/TB-NHNN năm 2009 ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị Tổng Giám đốc các Ngân hàng thương mại bàn về công tác tín dụng và đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118