Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26-QĐ năm 1970 về việc ấn định thủ tục phí thu của khách hàng trong và ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch của Ngân hàng ngoại thương Việt nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 26-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 03/07/1970 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH THỦ TỤC PHÍ THU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ VỀ MẬU DỊCH VÀ PHI MẬU DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Để góp phần hạ giá thành hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta và tăng thu ngoại tệ tích lũy cho Nhà nước;
Căn cứ điều lệ quản lý ngoại hối ban hành theo nghị định số 102-CP ngày 06-7-1963 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Ngân hàng ngoại thương Việt nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ấn định thủ tục phí thu của khách hàng trong và ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và ph mậu dịch của Ngân hàng ngoại thương Việt nam như sau:

A. Về thanh toán mậu dịch:

1. Tín dụng thư hay bảo chứng thư:

a) Mở tín dụng thư:

 0,6‰ tối thiểu 2đ tối đa 500đ

b) Thanh toán:

0,4‰ << 2đ >> 500đ

c) Tăng số tiền

0,4‰ << 2đ >> 500đ

d) Sửa đổi điều kiện

(mỗi lần) 2đ

 

2. Trả tiền ngay:

 0,4‰ << 2đ >> 500đ

 

3. Ủy thác thu:

a) Hàng xuất:

1,0‰ << 2đ >> 500đ

b) Hàng nhập

0,4‰ << 2đ >> 500đ

 

4. Chuyển tiền đi hay đến:

 0,4‰ << 2đ >> 500đ

 

B. Về thanh toán phí mậu dịch:

1.Chuyển tiền đi hay đến (bằng thư, điện, séc chuyển tiền, séc lữ hành tiền xã hội chủ nghĩa và thư tín dụng tiền xã hội chủ nghĩa):

0,4‰ tối thiểu 1đ tối đa 300đ.

2. Nhờ thu hộ nước ngoài:

1,0‰ tối thiểu 1đ tối đa 300đ

3. Trả tiền thư tín dụng thường, và tuần hoàn ghi bằng tiền tư bản chủ nghĩa:

2,‰ tối thiểu 1đ tối đa 300đ

4. Mua bán séc lữ hành tiền tư bản chủ nghĩa:

3,0‰ tối thiểu 1đ

5. Mua séc khác tiền tư bản chủ nghĩa:

4,0‰ tối thiểu 1đ

6. Đổi ngoại tệ:

a) Đổi tiền tư bản chuyển khoản lấy tiền tư bản chuyển khoản khác:

1‰ >> 1đ

b) Mua tiền mặt ngoại tệ tư bản trả tiền Việt nam:

2‰ >> 1đ

c) Bán tiền mặt ngoại tệ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa thu tiền Việt nam:

4‰ >> 1đ

d) Mua bán ngoại tệ tư bản tiền mặt lấy ngoại tệ tư bản tiền mặt hoặc chuyển khoản:

4‰ >> 1đ

Chú ý: Những khoản giao dịch dưới 5đ không thu thủ tục phí.

Điều 2. Tất cả cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước có quan hệ giao dịch với Ngân hàng ngoại thương Việt nam đều phải trả thủ tục phí theo điều 1.

Điều 3. Thủ tục phí quy định theo điều 1 không bao gồm điện phí, hoặc chi phí khác làm thêm. Khách hàng trong nước và nước ngoài phải trả lại các khoản chi phí này theo thực chi của Ngân hàng ngoại thương Việt nam.

Điều 4. Những khoản thủ tục phí khác phát sinh trong nghiệp vụ tín dụng và thanh toán với nước ngoài, chưa được quy định trong quyết định này như các khoản bảo đảm của ngân hàng về khả năng thanh toán, chờ ngân hàng kiểm tra thương nhân, v.v… sẽ được xác định riêng theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 5. Ngân hàng ngoại thương Việt nam đã thu thủ tục phí, thì không hoàn lại cho khách hàng, trừ trường hợp sai lầm do ngân hàng trong nước hoặc nước ngoài gây nên, với điều kiện khách hàng từ chối thanh toán trong thời hạn quy định.

Điều 6. Quyết định này thay thế quyết định số 442-CNH/TH ngày 01-10-1964 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Ông Chủ tịch Ngân hàng ngoại thương Việt nam, ông Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt nam, ông Vụ trưởng Vụ kế toán và tài vụ, và các ông Trưởng chi nhánh ngân hàng thành phố Hải-phòng, tỉnh Quảng-ninh và các tỉnh biên giới chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sĩ Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26-QĐ năm 1970 về việc ấn định thủ tục phí thu của khách hàng trong và ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch của Ngân hàng ngoại thương Việt nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399
DMCA.com Protection Status