Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 980/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 01/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 980/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 980/2001/QĐ-NHNN NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý của các Bộ, cơ quan ngành Bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay, trả nợ nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Doanh nghiệp tự xem xét, quyết định về chi phí khoản vay nước ngoài (bao gồm lãi suất, phí và các chi phí liên quan) trên cơ sở tham khảo lãi suất cho vay trên thị trường vốn quốc tế và các loại phí theo thông lệ quốc tế tại từng thời điểm ký thoả thuận vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 2: Doanh nghiệp nói tại Quyết định này là các Doanh nghiệp được quy định tại Điểm 1 Mục I Chương I của Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các Doanh nghiệp.

Điều 3: Đối tượng vay, mục đích vay và thủ tục hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài Doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các Doanh nghiệp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và áp dụng thi hành cho đến khi có quy định khác của Thống đốc Ngân hành Nhà nước.

Điều 5: Quyết định này thay thế Quyết định số 308/1999/QĐ-NHNN7 ngày 1/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định điều kiện vay nước ngoài.

Điều 6: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng và các Doanh nghiệp liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No. 980/2001/QD-NHNN

Hanoi, August 01, 2001

 

DECISION

STIPULATING THE FEES ON FOREIGN LOANS OF BUSINESSES

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to Decree No. 15/CP of March 02, 1993 of the Government on the tasks, powers and management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No. 90/1998/ND-CP of November 17, 1998 of the Government enacting the Statute on foreign loans and payment of foreign debts;
At the proposal of the Head of the Foreign Exchange Management Department,

DECIDES:

Article 1. Businesses shall consider and decide for themselves the fees on foreign loans (including interest rates, fees and other related fees) on the basis of reference to interest rates on the international capital markets and other kinds of fees under international practices at every point of time they sign loan agreement and they have to take responsibility for their decisions on themselves.

Article 2. Businesses mentioned at this Decision were stipulated at Point 1, Section I, Chapter I of Circular No. 03/1999/TT-NHNN7 of August 12, 1999 of the State Bank of Vietnam guiding the overseas borrowing and payment of foreign debts by businesses.

Article 3. Subjects for the borrowing, purposes of borrowing and procedures and dossiers for registration of overseas borrowing stipulated at Circular No. 03/1999/TT-NHNN7 of August 12, 1999 of the State Bank of Vietnam guiding the overseas borrowing and payment of foreign debts by businesses.

Article 4. This Decision takes effect 15 days after the date of its signing and is still effective till the other regulations of the Governor of the State Bank of Vietnam are issued.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN ngày 01/08/2001 về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.159