Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 880/1999/QĐ-TTg về việc xử lý lỗ phát sinh do rủi ro tỷ giá ngoại tệ trong kinh doanh phân bón nhập khẩu năm 1997 và 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 880/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 880/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ XỬ LÝ LỖ PHÁT SINH DO RỦI RO TỶ GIÁ NGOẠI TỆ TRONG KINH DOANH PHÂN BÓN NHẬP KHẨU NĂM 1997 VÀ 1998

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4459TC/TCDN ngày 06 tháng 9 năm 1999), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 754/CV-NHNN7 ngày 16 tháng 8 năm 1999), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 286 BNN/KH ngày 09 tháng 8 năm 1999), của Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 791/VGCP-NLTS ngày 10 tháng 8 năm 1999), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5280BKH/TMDV ngày 11 tháng 8 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 59.124 triệu đồng (Năm mươi chín tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu đồng) từ Quỹ bình ổn giá để hỗ trợ một phần lỗ phát sinh rủi ro tỷ giá ngoại tệ trong năm 1997 và năm 1998 về kinh doanh phân bón nhập khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp có tên sau đây :

1. Công ty Thương mại và dịch vụ Hải Phòng : 22.513 triệu đồng;

2. Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp : 31.089 triệu đồng;

3. Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hoá : 1.390 triệu đồng;

4. Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Nam : 1.446 triệu đồng;

5. Công ty Vật tư Kỹ thuật Bình Định : 838 triệu đồng;

Công ty Xovimex Đồng Tháp : 1.848 triệu đồng;

Điều 2. Các doanh nghiệp phải sử dụng ngay số tiền được cấp bù lỗ nêu tại Điều 1 Quyết định này để trả nợ ngân hàng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 1 và Điều 3,
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng :
. Nguyễn Tấn Dũng,
. Nguyễn Công Tạn,
- UBND các tỉnh và thành phố Thanh Hoá,
Hải Phòng, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Tháp,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- VPCP : BTCN, các PCN :
. Nguyễn Quốc Huy,
. Nguyễn Công Sự,
các Vụ : CN, NN, TTTT& BC,
- Lưu : KTTH (3) Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 880/1999/QĐ-TTg về việc xử lý lỗ phát sinh do rủi ro tỷ giá ngoại tệ trong kinh doanh phân bón nhập khẩu năm 1997 và 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246