Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2002/QĐ-UB điều chỉnh Điều 4 Quyết định 33/2001/QĐ-UB về mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 85/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 07/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2001/QĐ-UB NGÀY 8/6/2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỨC LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH ĐỂ XÉT HỖ TRỢ MỘT PHẦN LÃI SUẤT TIỀN VAY CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 8/6/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc ban hành qui định cấp phát và quản lý khoản, hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại báo cáo số 1276/TCDN ngày 16/5/2002 và ý kiến thống nhất ngày 16/5/2001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Điều chỉnh Điều 4 Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 8/6/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 2002 là : 0,4%/tháng.

 Mức lãi suất cố định qui định tại điều 1 của quyết định này áp dụng chung cho cả phần vay nội tệ và phần vay ngoại tệ, tỷ giá qui đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam để tính mức hỗ trợ được áp dụng theo tỷ giá liên ngân hàng công bố ngày 1/4/2002 (15.180 đồng/USD).

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Các nội dung khác được giữ nguyên như qui định tại Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 8/6/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc: Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc các DNNN thuộc Thành phố được hưởng khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay từ Ngân sách Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2002/QĐ-UB điều chỉnh Điều 4 Quyết định 33/2001/QĐ-UB về mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171