Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 811-QĐ/TC/HCSN bổ sung đối tượng hưởng kinh phí 5% thu hồi nợ quá hạn khó đòi vốn vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 811-QĐ/TC/HCSN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 26/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 811-QĐ/TC/HCSN

Hà Nội , ngày 26 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG KINH PHÍ 5% THU HỒI NỢ QUÁ HẠN KHÓ ĐÒI
VỐN VAY QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 950 TC/HCSN ngày 17/10/1996 của Bộ Tài chính về việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ;
Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi nội dung tại điểm thứ hai (+), mục thứ nhất (-); phần c, Điều 1 của Quyết định số 950 TC/HCSN ngày 17/10/1996 của Bộ Tài chính về việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ như sau:

"Trích bồi dưỡng cho các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án, cơ quan chính quyền các cấp, các đoàn thể và tổ chức quần chúng có tham gia thu hồi nợ quá hạn khó đòi. Số tiền chi bồi dưỡng cho các cơ quan nói trên được tính 5% trên tổng số tiền thực thu nợ gốc".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Kho bạc Nhà nước Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 811-QĐ/TC/HCSN bổ sung đối tượng hưởng kinh phí 5% thu hồi nợ quá hạn khó đòi vốn vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.057
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238