Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 794/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 794/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHINH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Tờ trình số 639/TTr-NHPT ngày 29 tháng 02 năm 2008, số 927/TTr-NHPT ngày 21 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 749/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 8 cá nhân thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).(10).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-TTg, ngày 24/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

2. Ban Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý vốn ủy thác, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

3. Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

4. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Thuận, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

5. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khánh Hòa, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

6. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Nguyên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

2. Ông Vũ Mạnh Bảo, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

3. Ông Phạm Văn Bổn, Trưởng ban Ban Kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Thuận, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

5. Bà Nguyễn Quỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đồng Nai, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

6. Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

7. Ông Trần Đức Thắng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Nguyên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

8. Bà Võ Thị Cờ, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bến Tre, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154