Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 674/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên
Ngày ban hành: 27/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 674/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 674/2002/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHO PHÉP 06 (SÁU) ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THAM GIA TRỰC TIẾP VÀO HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN LIÊN HÀNG ĐỂ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN VỚI NHAU THÔNG QUA HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động thanh toán điện tử Liên Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước có tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng, bao gồm: Sở giao dịch; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nẵng; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hải Phòng và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cần Thơ, được sử dụng tài khoản 52 - thanh toán liên hàng trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

2- Các khoản thanh toán chuyển tiền thông qua hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng giữa 06 (sáu) đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này với nhau, bao gồm: chuyển tiền thuộc hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước hoặc hoạt động thanh toán, điều chuyển vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Giao Vụ Kế toán - Tài chính hướng dẫn việc mở tài khoản chi tiết; nội dung hạch toán, kiểm tra, giám sát trên các tài khoản; báo cáo và quyết toán thanh toán liên hàng của 06 (sáu) đơn vị nêu tại khoản 1, Điều 1 phù hợp với quy định hiện hành về chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước và thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Thị Liên

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 674/2002/QĐ-NHNN ngày 27/06/2002 về việc cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán điện tử Liên Ngân hàng được sử dụng tài khoản thanh toán liên NH để hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.132

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!