Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6693/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6693/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG VAY VÀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/HĐQL/2005, ngày 18/5/2005 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Kế hoạch và đầu tư và Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội tại tờ trình số 406/TTrLN/KHĐT-QĐTPT ngày 01/6/2005; và Tờ trình số 185/TTr-QĐTPT ngày 10/8/2005 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội về việc xác định 3 nhóm đối tượng ưu đãi từ Quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các nhóm đối tượng vay, mức lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội như sau:

1. Nhóm 1: Đối tượng ưu đãi đặc biệt, theo quyết định của UBND Thành phố, với mức lãi suất là 0,3%/ tháng; gồm các dự án:

- Đầu tư xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở phục vụ cho việc di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư của Thành phố;

- Đầu tư xây dựng các công trình đặc biệt do UBND Thành phố quyết định

2. Nhóm 2: Đối tượng ưu đãi theo mục tiêu đầu từ phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố, với mức lãi suất là 0,4%/tháng; gồm các dự án:

Đầu tư xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở cho thuê hoặc để bán đối với các đối tượng là gia đình chính sách, người nghèo, sinh viên.

3. Nhóm 3: Đối tượng khuyến khích theo chính sách đầu tư phát triển của UBND Thành phố, với mức lãi suất là 0,5%/tháng; gồm các dự án:

Đầu tư xây dựng cải tạo các khu chung cư cũ.

Điều 2: Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội có trách nhiệm cho vay, theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi tiền gốc và lãi vay đối với các nhóm đối tượng được nêu tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 3: Khi vốn Điều lệ và vốn huy động của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội tăng lên, có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư của Thành phố hoặc trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh; Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, xem xét trình UBND Thành phố phê duyệt sửa đổi, bổ sung các nhóm đối tượng cho phù hợp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Hội đồng quản lý, Ban kiếm soát và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6693/2005/QĐ-UB ngày 29/09/2005 phê duyệt các nhóm đối tượng vay và mức lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.810

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!