Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/1999/QĐ-NHNN7 công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với các ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 64/1999/QĐ-NHNN7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 25/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/1999/QĐ-NHNN7

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 64/1999/QĐ-NHNN7 NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1999 VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI CÁC NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng của đồng Việt nam với đồng đô la Mỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thay cho việc công bố tỷ giá chính thức và tỷ giá bình quân mua vào, bán ra thực tế trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng.

Điều 2: Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng hàng ngày được xác định trên cơ sở tỷ giá thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Điều 3: Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng của đồng Việt nam với đồng đô la Mỹ được áp dụng để:

1. Làm cơ sở để Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ xác định tỷ giá mua, tỷ giá bán ngoại tệ.

2. áp dụng để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Làm cơ sở để Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá của đồng Việt nam với các ngoại tệ khác áp dụng tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào các ngày 1, 10 và 20 hàng tháng.

4. áp dụng trong các hoạt động khác có liên quan đến tỷ giá chính thức và tỷ giá bình quân mua vào, bán ra thực tế trên thị trường Liên Ngân hàng trước đây theo các quy định của Nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/1999 và thay thế cho các Quyết định số 205/QĐ-NH7 và Quyết định số 206/QĐ-NH7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/09/1994. Các quy định khác về tỷ giá trái với những quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 5: Các ông Chánh Văn Phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 64/1999/QD-NHNN7

Hanoi, February 25, 1999

 

DECISION

ON THE ANNOUNCEMENT OF THE VIETNAM DONG’S EXCHANGE RATES AGAINST FOREIGN CURRENCIES

THE GOVERNOR OF STATE BANK

Pursuant to State Bank Law No. 01/1997/QH10 and Credit Institutions Law No.02/1997/QH10 of December 12, 1997;
Pursuant to Decree No. 15/CP of March 2, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and the ministerial-level agencies;
At the proposal of the head of the Foreign Exchange Management Department,

DECIDES:

Article 1.- Daily, the State Bank shall announce the average transaction exchange rates on the inter-bank foreign exchange market of Vietnam Dong against the US dollar on the mass media, instead of announcing the official exchange rates and the average actual buying and selling rates on the inter-bank foreign exchange market.

Article 2.- The average inter-bank foreign exchange market transaction rates announced by the State Bank for daily application shall be determined on the basis of the average actual exchange rates on the inter-bank foreign exchange market of the latest transaction date.

Article 3.- The average transaction rates on the inter-bank foreign exchange market of Vietnam Dong against the US dollar shall:

1. Serve as basis for the general directors and directors of credit institutions licensed to trade in foreign currencies to determine the foreign currencies buying and selling rates;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/1999/QĐ-NHNN7 công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với các ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.409
DMCA.com Protection Status