Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55-QĐ năm 1961 về ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước đối với các cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh do Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước ban hành.

Số hiệu: 55-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Viết Lượng
Ngày ban hành: 08/02/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55-QĐ

Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH THỦ TỤC PHÍ TRONG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH VÀ CÔNG TƯ HỢP DOANH

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ tình hình phát triển xuất nhập khẩu và yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện tại;
Căn cứ điều lệ hiện hành về quản lý ngoại hối của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;
Căn cứ quyết định số 166-VP/QLNH ngày 03-06-1959 của ông Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của ông Giám đốc Cục Ngoại hối trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh như sau:

A. Về mậu dịch:

1. Tín dụng thư hay báo chứng thư

- Khai chứng hay xác nhận.                           0,60/00    tối thiểu    2đ.

- Thanh toán                                                   0,40/00        __         2đ

- Tăng số tiền khai chứng hay xác nhận        0,60/00        __         2đ

- Hủy bỏ hay sửa đổi điều kiện mỗi lần                      3 đồng

2. Trả tiền ngay                                              0,40/00     tối thiểu    2đ               

3. Ủy thác thu                                                 10/00             __          1đ             

Những khoản từ 50đ.  trở xuống chỉ thu                          0đ50

4. Chuyển tiền đi hay đến                             0,40/00         __          1đ             

Những khoản từ 50đ.  trở xuống chỉ thu                                    0đ50

B. Về phi mậu dịch:

1. Chuyển tiền đi                                                       10/00             tối thiểu 0đ50.

2. Chuyển tiền đến                                                       Miễn.

3. Nhờ thu hộ nước ngoài, người nhờ thu hộ chịu      0,50/00        __         0đ50.

4. Tăng số tiền chuyển đi                                             10/00           __          0đ50

5. Tăng số tiền nhờ thu hộ nước ngoài người thu hộ chịu  0,50/00    tối thiểu   0,05

6. Hủy bỏ hay sửa đổi điều kiện 1 đồng một lần          

7. Nhờ bán hộ ngoại tệ                                                                0,50/00         -           0,05

Điều 2. – Đối với tư nhân, thủ tục phí về sự nghiệp vụ đối ngoại sẽ tính trên cơ sở những tỷ lệ ấn định ở điều 1, tăng thêm 50% (mức tối thiểu không tăng).

Điều 3. - Thủ tục phí tính trọn cho hết công việc không kể thời gian sử dụng ngắn hay dài.

Thủ tục phí không bao gồm các khoản chi về điện tín. Nếu khách hàng yêu cầu dùng điện thì ngoài thủ tục phí nói ở điều 1, còn phải chịu tiền điện phí theo thực chi của bức điện.

Thủ tục phí nói chung đã thu thì không hoàn lại, trừ trường hợp sai lầm do Ngân hàng nước ngoài hoặc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gây nên.

Điều 4. – Quyết định này bắt đầu thi hành kể từ ngày 01-03-1961.

Những quy định cũ trái với những điều khoản của quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. – Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương, các ông Giám đốc Cục Ngoại hối, Cục Tài vụ Kế toán Ngân hàng Nhà nước và các ông trưởng chi nhánh Ngân hàng Hải phòng và các Chi nhánh biên giới có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 
 

Lê Viết Lượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55-QĐ năm 1961 về ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước đối với các cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh do Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087
DMCA.com Protection Status