Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 542-QĐ năm 1965 ban hành thể lệ gửi tiền tiết kiệm theo phiếu định mức có lãi do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 542-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Duy Hiệu
Ngày ban hành: 29/08/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 542-QĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM THEO PHIẾU ĐỊNH MỨC CÓ LÃI

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 312-TTg ngày 21-8-1959 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa;
Xét tình hình và khả năng tham gia gửi tiền của nhân dân ở nông thôn và nhất là ở miền núi;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành thể lệ gửi tiền tiết kiệm theo phiếu định mức có lãi kèm theo quyết định này.

Điều 2. – Thể lệ này được thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. – Các ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tiết kiệm, Cục trưởng Cục Cho vay hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở Ngân hàng trung ương và các ông Trưởng Chi nhánh ngân hàng các tỉnh và thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hiệu

 

THỂ LỆ

GỬI TIỀN TIẾT KIỆM THEO PHIẾU ĐỊNH MỨC CÓ LÃI
(Ban hành kèm theo quyết định số 542-QĐ ngày 29-8-1965 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Điều 1. – Thể thức tiết kiệm “Định mức có lãi” có mục đích;

- động viên mọi người gửi những số tiền gọn; nhất định, để sau một thời gian có một số tiền nhất định chỉ dùng khi cần thiết,

- làm tăng thêm nguồn vốn của Nhà nước để góp phần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ủng hộ cách mạng miền Nam.

Điều 2. – Với thủ tục giấy tờ đơn giản, thể thức này thích hợp với nông thôn. Đối tượng gửi tiền là nhân dân nông thôn nhất là nhân dân miền núi.

Điều 3. – Mỗi lần gửi, người gửi sẽ nhận một phiếu định mức tùy số tiền mình gửi. Mỗi người có thể gửi nhiều phiếu một lần.

Có ba loại phiếu định mức có lãi:

- Phiếu định mức 20 đồng có lãi,

- Phiếu định mức 50 đồng có lãi,

- Phiếu định mức 100 đồng có lãi.

Phiếu định mức có lãi gửi nơi nào thì lấy ra ở nơi ấy.

Điều 4. – Thời hạn gửi là ba tháng, lãi suất 0,42% một tháng kể từ ngày gửi ghi trên phiếu. Gửi đủ sáu tháng trở lên được trả lãi suất 0,51% một tháng. Nếu xin rút vốn ra trước thời hạn ba tháng, thì xem như gửi không kỳ hạn, được trả lãi 0,30% một tháng. Gửi chưa đủ một tháng đã lĩnh vốn ra thì không được tính lãi.

Tiền lãi chỉ tính tròn tháng. Những ngày lẻ tháng dưới 30 ngày sẽ không trả lãi.

Điều 5. – Trên phiếu định mức có lãi sẽ ghi họ tên, chỗ ở của người gửi.

Khi lĩnh vốn ra, người gửi sẽ ký vào phiếu chính của mình và giao phiếu ấy cho quỹ tiết kiệm. Nếu không biết ký thì điểm chỉ.

Điều 6. – Khi mất phiếu, người gửi cần báo ngay cho quỹ tiết kiệm nơi mình gửi. Giấy báo cần ghi rõ họ, tên, chỗ ở, số phiếu, ngày gửi (nếu nhớ) và số tiền. Tối đa sau 10 ngày kể từ khi báo mất, người mất phiếu sẽ được xét cấp phiếu mới.

Điều 7. – Trường hợp người gửi tiền chết, thì những phiếu tiết kiệm của người ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của người thừa kế hợp pháp.

Điều 8. – Thể lệ này sẽ được thi hành kể từ ngày ban hành. Về chi tiết thi hành, sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

 

 

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hiệu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 542-QĐ năm 1965 ban hành thể lệ gửi tiền tiết kiệm theo phiếu định mức có lãi do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748
DMCA.com Protection Status