Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 488/QĐ-UB năm 1989 thành lập Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 488/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 26/08/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 488/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TÀI CHÁNH – NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1983;
Căn cứ tình hình tài chánh, ngân hàng trên địa bàn thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng gồm các đồng chí sau:

- Trưởng Ban: Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Phó Trưởng Ban: Đ/c Phó Chủ tịch/Thường trực UBND thành phố phụ trách khối PPLT

- Các Ủy viên thường trực:

+ Đ/c Giám đốc Sở Tài chánh thành phố

+ Đ/c Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực I

- Các Ủy viên:

+ Đ/c Giám đốc Ngân hàng Công thương TP

+ Đ/c Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương TP

+ Đ/c Giám đốc Sài gòn Công thương ngân hàng

+ Đ/c Giám đốc Ngân hàng phát triển nông nghiệp TP

+ Đ/c Giám đốc Ngân hàng đầu tư và xây dựng TP

+ Đ/c Giám đốc Ngân hàng phát triển nhà TP

Điều 2. Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng thành phố có nhiệm vụ thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chủ trương biện pháp cụ thể và tăng thu ngân sách (thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu), tiết kiệm chi bổ sung, giải quyết vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhằm bảo đảm cân đối thu chi ngân sách toàn thành phố năm 1989 có dự trữ gối đầu cho quý 1/1990, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 1989

Điều 3. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng thành phố chọn một số chuyên viên, cán bộ thuộc ngành tài chánh, ngân hàng để phục vụ công tác cho Ban.

Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng thành phố đặt tại Sở Tài chánh.

Hàng tuần, tháng, hàng quý Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng thành phố phải báo cáo kết quả công tác với Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 488/QĐ-UB năm 1989 thành lập Ban chỉ đạo tài chánh – ngân hàng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.592
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122