Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 424/1999/QĐ-NHNN5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 30/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 424/1999/QĐ-NHNN5

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 424/1999/QĐ-NHNN5 NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02-1997/QH10 công bố tại Lệnh số 01/L-CTN ngày 26/12/1998 của Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01-1997/QH10 công bố tại Lệnh số 01/L-CTN ngày 26/12/1998 của Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/03/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Huỷ bỏ các hạn chế nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân là người Việt Nam và pháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng đối với ngân hàng liên doanh tại Việt Nam, quy định tại Điều1, Quyết định số 415/1998/QĐ-NH5 ngày 08 tháng 12 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 1999.

Điều 3.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc các ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
------------

No.424/1999/QD-NHNN5

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 --------------------

Hanoi, November 30, 1999

DECISION

ON THE AMENDMENT OF THE SCOPE OF OPERATIONS OF JOINT-VENTURE BANKS IN VIETNAM

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

- Pursuant to the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 announced in the Order No. 01/L-CTN dated 26 December, 1998 of the President of Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 announced in the Order No. 01/L-CTN dated 26 December, 1998 of the President of Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No. 13/1999/ND-CP dated 17 March, 1999 of the Government on the organisation, operation of the foreign Credit Institutions, Representative Offices of the foreign Credit Institutions in Vietnam;
- Upon the proposal of the Director of the Banks and Non-bank Credit Institutions Department,

DECIDES

Article 1.

To nullify the limitations on the receipt of demand deposits, term deposits in Vietnam Dong from individuals being a Vietnamese and legal entities being a Vietnamese organization that does not have credit relations with Joint-venture Banks in Vietnam as provided for in Article 1 of the Decision No. 415/1998/QD-NH5 dated 08 December, 1998 of the Governor of the State Bank.

Article 2.

This Decision shall be effective from 1 December, 1999.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Director of the Administration Department; the Director of the Banks and Non-bank Credits Institutions Department; Heads of the State Bank units; Directors General (Directors) of the Joint-venture Banks operating in Vietnam shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 424/1999/QĐ-NHNN5 ngày 30/11/1999 sửa đổi nội dung hoạt động của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219