Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 360QĐ/NH1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ Kiêm
Ngày ban hành: 15/12/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360 QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước, ban hành theo lệnh số 37/LCT - HĐNN ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Căn cứ vào Quyết định 445/TTG ngày 23/8/1994 của Thủ tướng chính phủ về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước

- Căn cứ Quy chế phát hành tín phiếu ngân hàng Nhà nước, ban hành theo quyết định số 211/QĐ-NH1 ngày 22/9/1994 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đợt II năm 1995 với tổng mệnh giá tối đa 1.500 tỷ VNĐ, thời hạn 3 tháng

- Mức lãi tín phiếu là 0,7% tháng, trả lãi trước

- Ngày pháp hành: 25 tháng 12 năm 1995

Điều 2

Tín phiếu Ngân hàng nhà nước được tổ chức bán theo hình thức đấu giá số lượng và trên cơ sở tự nguyện. Việc chuyển giao tín phiếu NHNN cho các TCTD trúng thầu được thực hiện theo hình thức ghi số. Đối tượng mua tín phiếu Ngân hàng nhà nước là các Ngân hàng thương mại quốc doanh. Ngân hàng cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước

Điều 3

Vụ nghiên cứu kinh tế, Vụ Tín dụng, Vụ kế toán tài chính, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có các tổ chức tín dụng mua tín phiếu có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đúng chức năng được quy định tại Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 211/QĐ - NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Điều 4

Chánh Văn phòng Thống đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan như quy định tại điều 3, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 360 QĐ/NH1 ngày 15/12/1995 về phát hành tín phiếu Ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.580

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!