Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 343/QĐ-NH17 năm 1995 sửa đổi một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 343/QĐ-NH17 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 04/12/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 343/QĐ-NH17

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1995


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM VỀ ĐIỀU HÀNH VỐN TRONG HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, công bố tại Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 390/TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Tổ chức Tín dụng Nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH::

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi một số điểm về việc điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND) được quy định tại các Điều 17, 18 - Mục IV "Quy chế huy động, sử dụng vốn và lãi suất tín dụng áp dụng đối với các QTDND thí điểm" ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-NH17 ngày 22/12/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1.1. Điều 17 (mới): Việc điều hành vốn trong hệ thống QTDND do QTDND khu vực và QTDND Trung ương thực hiện theo cơ chế nhận tiền gửi của những QTDND thừa vốn và cho vay đối với những QTDND thiếu vốn.

a. Ở những nơi đã có QTDND khu vực, việc cho vay bổ sung nguồn vốn tín dụng và nhận tiền gửi theo cơ chế điều hoà vốn đối với các QTDND cơ sở đều do QTDND khu vực thực hiện.

b. Nguồn vốn để điều hoà:

- Vốn tự có và vốn huy động tại chỗ;

- Nhận gửi của các Quỹ có nguồn vốn thừa để cho vay lại đối với các Quỹ thiếu vốn;

- Nhận vay của QTDND Trung ương.

c. QTDND Trung ương thực hiện việc điều hoà vốn đối với các QTDND khu vực và trực tiếp điều hoà vốn đối với QTDND cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

1.2. Điều 18 (mới):

Ở những nơi chưa có QTDND khu vực việc điều hành vốn giữa các QTDND trên địa bàn do chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố thực hiện.

Nguồn vốn để cho vay các QTDND cơ sở bao gồm:

- Nhận tiền gửi của các QTDND cơ sở có nguồn vốn thừa;

- Nhận vay vốn tại QTDND Trung ương.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Tổ chức Tín dụng Nhân dân, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở NHNN Trung ương, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh - thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc QTDND Trung ương, Giám đốc QTDND khu vực và các QTDND cơ sở có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 343/QĐ-NH17 năm 1995 sửa đổi một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.392

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101