Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 342/QĐ-NH17 năm 1995 công bố lãi suất tối đa áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 342/QĐ-NH17 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 04/12/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 342/QĐ-NH17

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ LÃI SUẤT TỐI ĐA ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành theo lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 05 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Quyết định số 390/TTg ngày 27 tháng 07 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ triển khai đề án thí điểm thành lập hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-NH17 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố mức lãi suất cho vay cao nhất đối với thành viên Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở là 2,5% /tháng.

Điều 2:

a. Hội đồng quản trị các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở căn cứ mức lãi suất công bố tại điều 1 quyết định này để quy định mức lãi suất cho vay và huy động vốn cụ thể áp dụng trong địa bàn hoạt động của mình.

b. Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các Quỹ tín dụng Nhân dân thực hiện đúng đắn chính sách lãi suất tín dụng và mức lãi suất cao nhất.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1996. Các quy định khác trái với Quyết định này đều không có hiệu lực.

Điều 4: Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ quản lý các Tổ chức tín dụng nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân khu vực và Quỹ tín dụng nhân dân cở sở có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 342/QĐ-NH17 năm 1995 công bố lãi suất tối đa áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251