Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục dịch vụ phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 3352/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ PHẢI THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang tại Báo cáo số 414/BC-STC ngày 27 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành có trách nhiệm:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc kê khai đối với các loại giá dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường theo đúng quy định hiện hành.

2. Các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố và các ngành chức năng có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kê khai giá đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố và Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ THUỘC DIỆN PHẢI KÊ KHAI GIÁ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

Stt

Tên phí

1

Giá dịch vụ đấu thầu

2

Giá dịch vụ khai thác tư liệu tại các bảo tàng, khu di tích lịch sử văn hóa

3

Giá dịch vụ giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

4

Giá dịch vụ giới thiệu việc làm

5

Giá dịch vụ dự thi, dự tuyển

6

Giá dịch vụ kiểm định phương tiện đo lường

7

Giá dịch vụ giám định tư pháp

8

Giá dịch vụ sử dụng bến bãi, mặt nước

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục dịch vụ phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


221
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160