Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 317/QĐ-NH2 năm 1995 quy định in séc của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 317/QĐ-NH2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đoan Hùng
Ngày ban hành: 10/11/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 317/QĐ-NH2

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH IN SÉC CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 23-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quy định về việc in séc của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3:

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc, Giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Nhà in Ngân hàng chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

 

Nguyễn Đoan Hùng

(Đã Ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC IN SÉC CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo quyết định số 317/QĐ-NH2 ngày 10-11-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Điều 1: Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam (bao gồm Ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân) và Kho bạc Nhà nước.

Điều 2:

Việc in các loại séc (gồm các loại quy định trong thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt) các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước phải:

1. Séc phải được in đúng theo mẫu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định và trên loại giấy chuyên dùng có khả năng chống giả cao.

2. Về biểu tượng, hoa văn và trên tờ séc của mỗi Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước phải đảm bảo yêu cầu chống làm giả và có sự khác nhau để tránh nhầm lẫn trong khi sử dụng.

3. Khi in lần đầu loại séc mới, hoặc in lại séc nhưng có thay đổi một trong các yếu tố trên tờ séc, các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước phải được Ngân hàng Nhà nước (Vụ nghiên cứu kinh tế) duyệt mẫu trước khi in.

Điều 3: Trình tự và thủ tục in séc:

1. Khi in loại séc mới hoặc in lại nhưng có sự thay đổi về mẫu séc, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước phải gửi mẫu séc kèm theo công văn đề nghị duyệt mẫu đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Nghiên cứu kinh tế) để duyệt trước khi in.

2. Sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước duyệt mẫu séc, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trực tiếp ký hợp đồng in séc với nhà in Ngân hàng hoặc ký hợp đồng in séc với Công ty vật tư Ngân hàng.

3. Trước khi đưa vào sử dụng hoặc nhượng bán cho khách hàng, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ Kế toán - Tài chính), mỗi đơn vị mỗi loại 2 bộ làm mẫu để theo dõi.

Điều 4: Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

1. Vụ Nghiên cứu kinh tế Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm nhận và duyệt mẫu các loại séc và chậm nhất trong thời gian 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được mẫu séc) Vụ Nghiên cứu kinh tế phải có công văn trả lời Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.

2. Các Nhà in Ngân hàng nghiên cứu đề xuất các loại giấy phù hợp để in séc, hàng năm phải xây dựng kế hoạch nhập và sử dụng giấy in séc trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; Tổ chức in ấn và bảo quản giữ gìn bí mật các vấn đề liên quan đến việc in các loại séc.

3. Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm lưu trữ các mẫu séc đã in của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.

4. Vụ tổng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng và quyết toán giấy in séc của Nhà in Ngân hàng.

Điều 5: Việc sửa đổi, bổ sung quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 317/QĐ-NH2 năm 1995 quy định in séc của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251