Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 304/2003/QĐ-UB thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay vốn đầu tư phát triển các Dự án thuộc Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 304/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 304/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THU HỒI NỢ VAY VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ;
Theo Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính-Bộ Thủy sản-Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét Tờ trình số 550/CNQ-TDĐP ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 688/NN-PTNT/TS ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 4163/TCVG-NS ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Ông Đinh Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Đoàn Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Ủy viên Hội đồng;

6. Bà Ngô Minh Hồng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Tư pháp, Ủy viên Hội đồng;

7. Ông Võ Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn, Ủy viên Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện việc xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính-Bộ Thủy sản-Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch Hội đồng ban hành và tự chấm dứt hoạt động sau khi kết thúc xử lý nợ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, các đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tài chính, Bộ Thủy sản
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN
- Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 304/2003/QĐ-UB thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay vốn đầu tư phát triển các Dự án thuộc Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020
DMCA.com Protection Status