Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 300/QĐ-NH5 năm 1996 sửa đổi nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 300/QĐ-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 13/11/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔINỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANHHOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Côngty tài chính công bố tại Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hộiđồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýNhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số189/HĐBT ngày 15/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Chi nhánh Ngânhàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ các Định chế Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Namđược phép nhận tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân Việt Nam vàpháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tối đabằng 25% vốn của Ngân hàng nguyên xứ cấp cho Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

2- Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phépnhận tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân Việt Nam và pháp nhânlà tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tối đa bằng 25% vốnđiều lệ của Ngân hàng liên doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Điều 1 củaQuyết định này bị huỷ bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụtrưởng Vụ các Định chế Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngânhàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài,Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 300/QĐ-NH5 năm 1996 sửa đổi nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204
DMCA.com Protection Status