Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/1997/QĐ-NH14 sửa đổi quy định về tổ chức giám sát và kiểm tra việc in tiền, các loại giấy tờ có giá như tiền và giấy tờ in quan trọng tại nhà máy in tiền Quốc gia và các nhà in ngân hàng kèm theo QĐ 24/QĐ-NH14 năm 1996 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 269/1997/QĐ-NH14 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 06/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269/1997/QĐ-NH14

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA VIỆC IN TIỀN, CÁC LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ NHƯ TIỀN VÀ GIẤY TỜ IN QUAN TRỌNG TẠI NHÀ MÁY IN TIỀN QUỐC GIA VÀ CÁC NHÀ IN NGÂN HÀNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/QĐ-NH4 NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 1996 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23.5.1990;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02.03.1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐINH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại quy định về tổ chức giám sát và kiểm tra việc in tiền, các loại giấy tờ có giá như tiền và giấy tờ in quan trọng tại nhà máy in tiền Quốc gia và các nhà in Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-NH4 ngày 9.1.1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

1/ Điều 3 khoản 3.2 được sửa đổi như sau:

"Nhà in Ngân hàng khi xuất giấy trắng đặc biệt từ kho xử lý giấy sang bộ phận sản xuất; hoặc từ kho giấy kiện sang bộ phận sản xuất phải chịu sự kiểm tra, giám sát trực tiếp, tại chỗ của kiểm soát viên Vụ Tổng kiểm soát với các nội dung":

2/ Điều 4: Huỷ bỏ khoản 4.3.

3/ Điều 6 được sửa đổi như sau:

"Hàng năm vào cuối tháng 12, kiểm soát viên giám sát tại chỗ cùng với kiểm soát viên Vụ Tổng kiểm soát tiến hành kiểm tra đảm bảo sự cân đối giữa giấy trắng xuất ra để in tiền, in các loại giấy tờ có giá như tiền và giấy tờ in quan trọng với các loại thành phẩm, sản phẩm in hỏng và giấy in hỏng".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Tổng kiểm soát, Giám đốc nhà máy in tiền Quốc gia, nhà in Ngân hàng, thủ trưởng các Vụ, Cục và đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương thi hành quyết định này.

 

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/1997/QĐ-NH14 sửa đổi quy định về tổ chức giám sát và kiểm tra việc in tiền, các loại giấy tờ có giá như tiền và giấy tờ in quan trọng tại nhà máy in tiền Quốc gia và các nhà in ngân hàng kèm theo QĐ 24/QĐ-NH14 năm 1996 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178