Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 265/QĐ-NH2 năm 1994 ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 265/QĐ-NH2 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 31/10/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/QĐ-NH2

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23/05/1990 ;

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 22-QĐ/NH ngày 21/2/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ thanh toán không đúng tiền mặt. - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Giấy lĩnh tiền mặt.

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung mẫu giấy lĩnh tiền mặt này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Điều 3

Tổng giám đốc, Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm in giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu quy định để sử dụng tại đơn vị tính.

Điều 4

Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ kế toán tài chính, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương ; các Tổng Giám đốc, Giám đốc tổ chức tín dụng, các Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đỗ Quế Lượng

 

MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 265-QĐ/NH2 ngày 31/10/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Tên đơn vị                                             Số :

(Ngân hàng,Tổ chức tín dụng)

GIẤY LĨNH TIỀN MẶT

Ngày.../.../

Họ Tên người lĩnh tiền...             Phần do Ngân hàng ghi Số tài khoản (Chủ tài khoản)

Địa chỉ :.....

GCM số....... Ngày..../.../.... Nơi cấp ...... Mã Ngân hàng

Tại Ngân hàng.......

Yêu cầu trả số tiền (bằng chữ).... Số tiền bằng số

Chủ tài khoản (đã nhận đủ tiền) Thủ quỹ Kế toán Trưởng phòng kế toán

D : 17 cn

R : 10 cm

Ghi chú : Khi khách hàng là tư nhân, cá thể rút tiền từ tài khoản tiền gửi bằng tiền mặt, thì lập 2 liên Giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu trên.

+ 1 liên dùng làm chứng từ ghi nợ và lưu tại TCTD (liên 1)

+ 1 liên làm giấy báo nợ, trả cho khách hàng (liên 2)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 265/QĐ-NH2 năm 1994 ban hành mẫu giấy lĩnh tiền mặt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242