Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 255/QĐ-NH7 năm 1994 về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 255/QĐ-NH7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Văn Châu
Ngày ban hành: 19/10/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 255/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, công bố tại lệnh số 37/LTC-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay qui định lãi suất cho vay trong nước bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng cộng cả phí tối đa không qúa 9,0%/năm.

Điều 2

Tổng Giám đốc (giám đốc) Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Công ty Tài chính, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Liên doanh căn cứ vào mức lãi suất tại điều 1 để qui định mức lãi suất về tiền gửi và cho vay bằng đô la Mỹ cho các kỳ hạn khác nhau.

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi thay đổi mức lãi suất về tiền gửi và cho vay đô la Mỹ (báo cáo gửi về Vụ Quản lý ngoại hối).

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 50/QĐ-NH7 ngày 25 tháng 3 năm 1994.

Điều 4

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản Ngoại hối, Chánh thanh tra, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khác tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần. Công ty Tài chính, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Liên doanh tại Việt nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quýêt định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Văn Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 255/QĐ-NH7 năm 1994 về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47