Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 235/2003/QĐ-UB cho phép thành lập Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 235/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 22/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 235/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-EUREKA THUỘC THÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

Xét đề nghị của Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại văn bản số 622/TV ngày 01 tháng 9 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 128/TCCQ ngày 03 tháng 10 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập “Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka” thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka nhằm mục đích huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ chăm lo, tạo điều kiện khuyến khích, động viên sinh viên trên địa bàn thành phố say mê nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng, góp phần phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động.

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka hoạt động theo nguyên tắc :

2.1- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

2.2- Tự tạo nguồn vốn, tự trang trải các chi phí hoạt động.

2.3- Nguồn vốn của Quỹ được hình thành trên cơ sở tài trợ, ủng hộ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ; các đơn vị đặt hàng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và ngân sách Nhà nước hỗ trợ ban đầu.

2.4- Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tài chánh-Vật giá. Quỹ tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về mọi hoạt động của Quỹ.

Điều 3.-Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka chịu sự lãnh đạo của Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và có Hội đồng Quản trị để điều hành, quản lý hoạt động của Quỹ. Hội đồng Quản trị Quỹ gồm có :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- 01 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Quỹ : Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các Ủy viên là đại diện một số Sở-ngành, Đoàn thể và Trường Đại học trên địa bàn thành phố.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 5  
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VP/TU, Ban TC/TU,
- Ban TT-VH/TU
- Công an TP (PC.13)
- Ngân hàng Nhà nước
- Kho bạc Nhà nước TP
- Ban TCCQ.TP (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-Ph)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tài

 

  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 235/2003/QĐ-UB cho phép thành lập Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64