Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 232/QĐ-NH9 năm 1993 về quy chế tổ chức và hoạt động của viện khoa học ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 232/QĐ-NH9 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ Kiêm
Ngày ban hành: 08/12/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VỊÊC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 23/3/1993 của Chính phủ về thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Ngân hàng

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các quy định trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ

Điều 3

Các đồng chí chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Đào tạo, giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng, Viện trưởng viện Khoa học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại quốc doanh, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC NGÂN HÀNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QD-NH9 ngày 8/12/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Viên Khoa học Ngân hàng là đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng, thực hiện chức năng tổ chức nghiên cứu, thông tin khoa học về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng và tham gia đào tạo.

Điều 2

Viện khoa học Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp có con dấu riêng. Lãnh đạo Viện là Viện trưởng giúp Viện trưởng có một số Phó Viện trưởng. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước bổ nhiệm.

Chương II

NHIỆM VỤ

Điều 3

Viện khoa học ngân hàng có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học về tiền tệ - tín dụng và ngân hàng

2. Tổ chức thông tin khoa học và các hình thức sinh hoạt khoa học khác về tiền tệ - tín dụng và ngân hàng ( Hội thảo khoa học, câu lạc bộ khoa học ...) Biên tập và xuất bản tờ Thông tin khoa học ngân hàng và các ấn phẩm khoa học về tiền tệ - tín dụng và ngân hàng quản lý thư viện của trung tâm.

3. Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phổ biến công nghệ ngân hàng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo sau và trên đại học khi được nhà nước cho phép

4. Làm thường trực Hội đồng khoa học ngành Ngân hàng

5. Phối hợp và liên kết các trường, viện, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học về tiền tệ - tín dụng và ngân hàng

6. Tham gia nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách cơ chế về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

7. Kiến nghị với ngân hàng Trung ương để sửa đổi, bổ sung các quy chế.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 232/QĐ-NH9 năm 1993 về quy chế tổ chức và hoạt động của viện khoa học ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.359
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45