Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 230/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 230/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 17/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 230/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THUỘC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tại Văn bản số 02/TT-PN ngày 02 tháng 10 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 132/TCCQ ngày 16 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Quỹ có tên tiếng Anh là : Capital Aid fund for Women in Economic Development.

Tên viết tắt là : CWED.

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nhằm mục đích hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp vượt nghèo, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của thành phố.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở ngân hàng Nhà nước thành phố để hoạt động.

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 32, đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hoạt động theo nguyên tắc :

2.1- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận ;

2.2- Quỹ tự tạo nguồn vốn, tự trang trải các chi phí hoạt động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, bảo toàn vốn và tuân thủ đầy đủ các quy định về tài chính, tín dụng, ngân hàng ;

2.3- Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tài chánh-Vật giá và Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố.

Điều 3.- Nguồn vốn hoạt động và lãi suất của Quỹ :

3.1- Nguồn vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ :

3.1.1- Vốn điều lệ khi thành lập Quỹ ;

3.1.2- Vốn góp của các thành viên tham gia Quỹ (không trả lãi) ;

3.1.3- Sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ;

3.1.4- Vốn Ủy thác của các Quỹ khác (nếu có) ;

3.1.5- Vốn tự tích lũy trong quá trình hoạt động.

3.2- Quỹ được tính lãi đối với số vốn hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng Nhà nước tại cùng thời điểm.

Điều 4.- Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế chịu sự lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Quỹ có Hội đồng quản trị để quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ, gồm có :

4.1- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ;

4.2- Một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ : Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ;

4.3- Các Ủy viên là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và đại diện một số cơ quan, đoàn thể khác.

4.4- Tùy theo tình hình hoạt động, Hội đồng quản trị Quỹ lập Chi nhánh Quỹ ở quận-huyện để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Thủ trưởng các sở-ngành liên quan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Thường trực Ban chỉ đạo Xóa đói
 giảm nghèo và Việc làm thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Hg)  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Lê Thanh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 230/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.673

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159