Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 223/QĐ-NH5 năm 1993 về mức vốn điều lệ tối thiểu năm 1994 đối với các tổ chức tín dụng cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 223/QĐ-NH5 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 27/11/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC VỐN ĐIỀU LỆ TỐI THIỂU NĂM 1994 ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính công bố theo Lệnh của chủ tịch Hội đồng Nhà nước số 37/LTC-HĐNN8 và số 38/LTC-HĐNN8 ngày 24-5-1990;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng Nhà nước tại phiên họp ngày 22 tháng 11 năm 1993;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Quy định mức vốn điều lệ tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng cổ phần thành lập mới năm 1994 như sau:

Loại hình Mức vốn điều lệ

Tổ chức tín dụng tối thiểu

I. Ngân hàng thương mại cổ phần

1. Đô thị :

- Tại TP Hồ Chí Minh 70 tỷ đồng VND

- Tại TP Hà Nội 50 tỷ đồng VND

- Các tỉnh, thành phố khác 20 tỷ đồng VND

2. Nông thôn:

- Có chi nhánh 03 tỷ đồng VND

- Không có chi nhánh: 01 tỷ đồng VND

II. Công ty tài chính cổ phần: 50 tỷ đồng VND

Điều 2

Các tổ chức tín dụng cổ phần được cấp giấy phép hoạt động có số vốn điều lệ dưới mức quy định nói tại điều 1 của Quyết định này, trong thời gian tối đa 03 năm phải nâng lên để đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-1994;

Điều 4

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, các thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và các Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng cổ phần có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sĩ Kiêm

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/QĐ-NH5 năm 1993 về mức vốn điều lệ tối thiểu năm 1994 đối với các tổ chức tín dụng cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.377
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25